Nyheter

Var tionde patient drabbas av vårdskador

Infektioner och trycksår är exempel på vårdskador som drabbar många patienter. Men skillanden mellan landstingen är stor.

Publicerad 2015-04-15

Att det finns så stora skillnader mellan landstingen vad gäller patientsäkerhet och vårdskador tyder på att fler skador skulle kunna förhindras, menar Socialstyrelsen i sin kommentar till lägesrapporten om patientsäkerhet.

Så många som en fjärdedel av vårdpersonalen följer fortfarande inte kraven på grundläggande hygien, trots att de togs fram redan 2007.

Den vanligaste vårdskadan är infektioner som uppstår i samband med sjukhusvård. Sedan 2009 har rikssnittet legat runt 9 procent. I de landting som är bäst på att undvika infektioner drabbas var tjugonde patient, medan det i de landsting som har flest vårdrelaterade infektioner är fler än var åttonde patient som drabbas. Trycksår har dock minskat något. Andelen som får bestående men eller avlider av sina vårdskador har också minskat.

– Vårdrelaterade infektioner är ett av de stora hoten mot patientsäkerheten. De landsting som ligger dåligt till måste arbeta mer med förebyggande insatser och kan lära av dem med bra resultat. En nyckel är att se infektionerna som oacceptabla och möjliga att förhindra, säger Carina Skoglund, projektledare för lägesrapporten på Socialstyrelsen.

Enligt Socialstyrelsen upplever vårdpersonal ofta ledningens stöd i frågan som lågt och det är många som undviker att rapportera de misstag som upptäcks.

Statens mål är att ingen ska behöva drabbas av vårdskador.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas