Nyheter

Vi finner oss inte – nu tar vi plats!

Publicerad 2011-06-17

Det 30 minuter långa talet kan betraktas som ett linjetal för de kommande tre åren.

Strid mot ålderism
Det blir strid mot ålderismen i samhället. Äldres inflytande i det politiska livet tycks allt mer reta upp den förre ministern:

– Ett skriande problem är inflytandet inom det politiska livet, representationen i beslutande församlingar. 65+ utgör ungefär 25 procent cv valmanskåren. Mer än 20 av dessa 25 procent är intellektuellt vitala och alla har ju faktiskt en rösträtt. Men de företräds ofta av ungefär 1 procent. Inte skulle gruppen män eller gruppen kvinnor finna sig i en sådan representation. Inte heller gruppen arbetare eller tjänstemän eller direktörer eller vad som helst. Varför ska vi  – som är gamla och visa – finna oss?

Stolt över ålderdom
Lejonparten av talet uppehöll sig vid synen på äldre och äldres kapacitet.

– Efter tre år som ordförande i SPF börjar jag förstå. Efter att ha avverkat skog som jag själv planterat börjar jag förstå. Efter att den gamla generationen har försvunnit och barnbarnen växer upp börjar jag förstå. Jag är gammal. Och jag är stolt över det!

Att vara gammal är något fint, fortsatte SPF-ledaren.

– Jag är inte ung längre! Inte ens medelålders! Jag är gammal! Det är fint att vara gammal. Den samlade erfarenheten höjer den intellektuella kompetensen. En viss stelhet i kroppen, en viss nergång i muskelstyrka och fysisk uthållighet måste jag kompensera genom att tänka mer och planera bättre! Och det fungerar! Fungerar bra!

För få produktiva
Att gamla människor vill och måste bidra var ett återkommande tema i talet.

– Vi har redan ett samhälle där de ”produktiva åldrarna” består av för få personer för att orka med att försörja ett växande antal pensionärer och ungdomar som tar allt längre tid på sig för att komma in i yrkeslivet. Om tio år har denna situation ”förvärrats” högst betydligt. Det kan leda till att man antingen måste höja skatten rejält eller sänka pensionerna ännu mer än vad som hänt de senaste åren, varnade Karl Erik Olsson.

– En möjlighet att skapa bättre balans i samhällsekonomin och mellan grupper i samhället är att omdefiniera ”ungdom utanför arbetslivet”, ”produktiva åldrar” och ”pensionärer”. Det handlar om att ta från de båda yttergrupperna och lägga till den i mitten.

Det friska i fokus
Om talet kan kallas för en kärlekssång till ålderdom och arbete kom det mindre att handla om vård och omsorg.

SPFs fokus ligger på det friska och på äldres möjligheter att ta plats i samhället, också som konsumenter.

För att nå målen i den äldrepolitiska plattform som styr förbundets prioriteringar krävs att äldre blir ännu mer aktiva, avslutade Karl Erik Olsson.

Aktivitet krävs
– Vi måste själva tänka och skapa själva! Vi måste själva förhandla! Vi SPFare tillsammans med de andra förbunden företräder 20 procent av befolkningen. Vi kan inte nöja oss med att vara passiva mottagare. Vi måste bli en aktiv part i ekonomi och äldrepolitik!

Har inte glömt skatten
Karl Erik Olsson redovisade den senaste tidens tunga krav från pensionärsrörelsen om förändringar i pensionssystemet, av vilka avskaffandet av bromsen och premiepensionssystemet sticker ut mest.

Det gamla kravet på lika skatt kvarstår, betonade Karl Erik Olsson:

– Vårt ihärdiga krav på ”lika skatt” har säkert medverkat till att skatten för pensionärer sänkts, idag med ungefär 70 procent av den sänkning som jobbskatteavdraget ger. Regeringen försöker dock blanda bort korten och hävdar envist att denna sänkning är en kompensation för att pensionerna sjunkit. Vår ståndpunkt är klar: pension är pension och skatt är skatt! Och vi har fortfarande en bit kvar till lika skatt med dem som jobbar, och vi har inte glömt det!

Kongressombuden och en rad gäster i Ronneby brunns kongresshall, bland dem äldreminister Maria Larsson (KD), applåderade varmt och länge, innan ministern intog talarstolen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Här hittar du hela Karl Erik Olssons tal till kongressen:

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas