”Vi måste väljas in, inte bort”
Nyheter | Representation
Eva Eriksson och Stefan Löfven före pandemin. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

”Vi måste väljas in, inte bort”

Alla partier har en läxa att göra, sade statsministern under Sveriges första äldreriksdag som arrangerades av SPF Seniorerna, PRO, SKPF och News55.

Tidningen Senioren
Publicerad 2020-03-10

Temat för äldreriksdagen den nionde mars var: Hur tar vi tillvara äldres erfarenhet i politiken och arbetslivet?

Inte ens två procent

Efter det senaste valet 2018 var bara sex av riksdagens 349 ledamöter 65 år eller äldre vilket motsvarar 1,7 procent. Samtidigt är 27 procent av väljarkåren 65 eller äldre. Det innebär att äldre är kraftigt underrepresenterade i riksdagen. Så vad kan man göra för att ändra på det?

Tappar utan seniorer

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson tog i sitt anförande upp att seniorers unika erfarenhet och kompetens behövs i samhället och politiken.

Politiken har allt att vinna på större mångfald Eva Eriksson

– Riksdagen och andra politiska församlingar tappar mycket när seniorers bidrag saknas, det blir lite fattigare och lite färglösare. Politiken har allt att vinna på större mångfald. Bilden av oss seniorer är att vi är trötta, tråkiga och tärande vilket är helt absurt. Vi har varit med och utvecklat det här landet, digitaliserat industrin och vi har väldigt mycket mer att ge, sade Eva Eriksson.

Försämrades

Artur Ringart, moderator och en av initiativtagarna till äldreriksdagen, var kritisk till utvecklingen.

– De politiska partierna bär ansvaret för sammansättningen av valsedlarna. Representationen av äldre sjönk i senaste valet, varför blev det så? Ja, det kan man verkligen fråga sig.

För mycket fokus på ålder

Statsminister Stefan Löfven (S) var en av gästerna. Han instämde i att det råder åldersdiskriminering både inom politiken och på arbetsmarknaden. Han delade uppfattningen om att det är alldeles för mycket fokus på ålder och att Sverige måste ta tillvara på äldres kompetens.

Alla partier, inklusive det som jag leder, har en läxa att göra när det gäller äldres representation. Stefan Löfven

– Vi eftersträvar en jämn fördelning av förtroendevalda på alla nivåer. Alla partier, inklusive det som jag leder, har en läxa att göra när det gäller äldres representation. Jag hoppas att fler äldre än i dag väljer att gå med politiska partier och engagera sig, sade Stefan Löfven (S).

Överens om problemet

Samtliga riksdagspartier var inbjudna för att delta i en paneldebatt. Alla utom (L), (V) och (SD) närvarade: Anders Henriksson (S), Michael Artursson (C), Peter Kullgren (KD), Lars Jilmstad (M) och Camilla Hansén (MP). Alla deltagande partier var överens om att äldres erfarenhet och kompetens inte togs tillvara, men hur de ska åtgärda problemet skilde sig åt.

”Distrikten bestämmer”

– Det bästa du kan göra är att gå med i ett parti och påverka inifrån, sade Camilla Hansén riksdagsledamot (MP).

– Vi ska fortsätta att se till att listorna är representativa, men det är våra distrikt som till slut bestämmer hur de ser ut, sade Peter Kullgren (KD).

”Visa vägen och acceptera äldre”

Journalisten och författaren Marianne Rundström pekade på att en representation som speglade befolkningen skulle innebära 90 riksdagsledamöter som är 65 eller äldre.

Äldre kommer inte att försvinna. Vi måste väljas in, inte bort Marianne Rundström

– Vi lever allt längre vilket kräver mer av samhället och att vi arbetar längre för att klara välfärden och inte urholkar pensionssystemet. Om vi vill att befolkningen ska jobba allt längre upp i åldrarna måste riksdagen visa vägen och acceptera äldre människor i de politiska församlingarna. Äldre kommer inte att försvinna. Vi måste väljas in, inte bort, sade Marianne Rundström.

Händer nåt till valet?

Att seniorer både har erfarenhet och kompetens nog att vara del av de beslutande församlingarna råder det konsensus om i de politiska partierna. Nu återstår det att se om det kommer att avspeglas i nomineringarna till nästa riksdagsval.

Text: Krister Hörding
Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Tidningen Senioren
Publicerad 2020-03-10
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas