”Viktigt förbättra kunskap om demens”
Nyheter | Omsorg | Satsning
Drottning Siliva.

”Viktigt förbättra kunskap om demens”

Regeringen fördubblar anslaget till svensk Demenscentrum. Det framgår av höstens budget.

Jan Arleij
Publicerad 2020-10-06

Svenskt Demenscentrum, SDC, är Sveriges nationella kompetenscentrum inom demensområdet.

SDC arbetar med att samla in, strukturera och sprida kunskap när det gäller personer med demenssjukdom.

Nu får man sitt årliga basanslag höjt med 6 miljoner kronor, från nuvarande 6,7 miljoner till 12,7 miljoner årligen.

Bättre kvalitet

Satsningen på Svenskt Demenscentrum bidrar till att höja kunskapen om demens hos personalen inom äldreomsorgen, hoppas regeringen:

– Alla som drabbas av demens ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg. Demenssjukdom är en växande folksjukdom, så att höja kompetensen om demenssjukdom bland vård- och omsorgspersonal är en viktig fråga, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Senioren.

– Här spelar Svenskt Demenscentrum en viktig roll som kunskapscentrum inom demensvård.

Drottningen

Vid ett digitalt möte i torsdags (1/10) på Svenskt Demenscentrum diskuterades den nya satsningen av bland andra Lena Hallengren, företrädare för Svenskt Demenscentrum, Stockholms stads äldreborgarråd Erik Slottner, (KD), Stiftelsen Äldrecentrum, representanter från Silviahemmet. Drottning Silvia medverkade också.

Man analyserade hur pandemin drabbar patienter inom demensvården, och vilka utmaningar som väntar inom demensområdet på längre sikt.

Många sjuka

I Sverige lever idag mellan 130 000 och 150 000 personer med en demenssjukdom.

Mer ur höstens budget

Bland nyheterna i regeringens höstbudget finns ett stimulansbidrag till kommunerna på 610 miljoner kronor som bland annat ska kunna användas för att motverka ensamhet.
Bidraget kan även användas till andra satsningar för att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.
Som prioriterade områden pekar regeringen ut dagverksamheter och genomförandet av ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.
I budgeten avsätts även 200 miljoner kronor till digitalisering och e-hälsa inom äldreomsorgen.
Jämfört med 2019 görs även besparingar, bland annat minskar investeringsstödet till äldrebostäder från 700 miljoner kronor till 500 miljoner kronor.
Totalt sett ökar utgifterna för stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet med 60 miljoner kr.

Källa: Regeringens höstbudget 2020

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-10-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas