Nyheter

Vilken medicin du får beror på var du bor

Publicerad 2010-09-01

Genom att ha haft tillgång till en databas hos Apoteket AB har SPFs sakkunnige i läkemedelsfrågor Lars Nilsson hittat märkliga mönster i äldres konsumtion av läkemedel.

– Granskningen visar lokala skillnader i landet som bör utredas närmare, menar Lars Nilsson.

Stora variationer
Ett exempel kan hämtas från Halland: I riket som helhet var det under 2008 45,2 procent av de som var 80 år och äldre som hade 10 eller fler läkemedel, alltså nästan varannan person i den åldersgruppen.

I Halland ligger man faktiskt något under riksgenomsnittet med 44,4 procent. Spridningen mellan kommunerna i länet är dock nio procentenheter. Lägst ligger Hylte med 39,5 procent och högst Kungsbacka med 48,5 procent. Halmstad har 46,6 procent.

– Givetvis finns det personer som behöver många läkemedel varje dag. Däremot är det osannolikt att det skulle finnas medicinska skäl till att andelen med många läkemedel i en viss åldersgrupp varierar mellan län eller kommuner, säger Lars Nilsson, som också är apotekare och professor emeritus.

Kvalitetsmätare
Andelen av en åldersgrupp med tio eller fler läkemedel utskrivna på recept under ett år kan därför ses som ett nyckeltal som indikerar vårdens kvalitet för de äldsta, anser Lars Nilsson.

– Kommuner och län med en låg andel kan antas ha bättre vård för de äldsta än om andelen är hög.

Bussturnén
I samband med SPFs pågående bussturné publicerar SPF pressmeddelanden i de distrikt i landet där man har tagit fram uppgifter om den onormala läkemedelsförbrukningen bland äldre.

– Det tycks fungera bra. Vi får publicitet i olika medier och förhoppningen är att det ska leda till aktivitet bland SPFare och åtgärder från ansvariga politiker, säger Lars Nilsson.

Ett 20-tal lokala utspel kommer att göras under den bussturné som avslutas på Skansen den 11 september.

Satsningen ingår i det fleråriga projekt som SPF genomför i samarbete med PRO och Apoteket Farmaci.

Jan Arleij

Politikerna alltmer lyhörda

Såväl de rödgröna som alliansen vill åstadkomma bättre koll på äldres användning av läkemedel.

– Engagemanget har nått toppnivå i bägge läger, konstaterar SPF och PRO på sin gemensamma hemsida kollpalakemedel.se.

I ett av de rödgrönas äldrepolitiska förslag står att man vill införa en ny lagstiftning om anmälningsskyldighet för personal vid misstanke om läkemedelsvanvård av äldre. Även anhöriga ska kunna anmäla.

”Det finns ett väldigt missbruk, överutnyttjande och slarv med läkemedel till många äldre” säger oppositionsledaren Mona Sahlin som kommentar, noterar SPF och PRO.

Alliansen trycker i sin valplattform speciellt på att tryggheten för att patienter inte felbehandlas eller felmedicineras måste öka:

Vill se resultat
”Tryggheten för patienter att inte felbehandlas eller felmedicineras måste öka. Ett förbättrat och mer aktivt patientsäkerhetsarbete är bra för patienten och ger dessutom vinster för samhället i form av minskat lidande för patienterna och minskat vårdbehov.”

- Detta är en bra början på att komma till rätta med problematiken, men vi vill naturligtvis också se resultat i praktiskt politik under de närmaste åren, framhåller SPF och PRO på hemsidan.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

 

Här haltar äldres medicinering

Här är några resultat som SPF har redovisat. Siffror kommer att levereras för fler län och distrikt i takt med att SPFs bussturné rullar vidare.

Västernorrlands län har något över riksgenomsnittet med 46,5 procent. Stor spridning mellan kommunerna. Lägst låg Timrå med 42,8 procent och högst Örnsköldsvik med 50,7 procent. Sundsvall hade 43,9 procent.

Västerbottens län ligger högre än riksgenomsnittet med 50,1 procent vilket är näst högst i landet. Stor spridning mellan kommunerna. Lägst hade Storuman med 37,8 procent.

Många kommuner låg dock klart över riksgenomsnittet, och allra högst hade Åsele med 60,9 procentvilket är den fjärde högsta kommunen i landet.

Även Sorsele (57,1 procent), Nordmaling (57,0 procent), Norsjö (55,3 procent) och Vindeln (54,7 procent) låg mycket högt. Skellefteå hade (46,3 procent) och Umeå (52,7 procent).

Norrbottens län ligger också över riksgenomsnittet när det gäller mediciner till äldre. Siffran för länet är 49,0 procent. Det är stor skillnad mellan kommunerna i länet. Lägst ligger Jokkmokk med 34,9 procent, vilket är bland de tio lägsta i landet.

Men flera kommuner i Norrbotten har höga värden. Pajala hade de högsta siffrorna i länet och det tredje högsta värdet i landet med 61,1 procent. Även Överkalix (58,7 procent) och Älvsbyn (52,4 procent) låg mycket högt.
 

 

 

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas