Vill att morfar ska kunna vara föräldraledig
Nyheter | Slutbetänkande
Foto: Colourbox

Vill att morfar ska kunna vara föräldraledig

Även andra än föräldrarna bör få ta ut två månader av föräldraledigheten, skriver Delegationen för jämställdhet i arbetslivet i DN.

Publicerad 2015-06-04

I dag lämnar delegationen sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Man föreslår bland annat att föräldraförsäkringen delas upp i fem månader per förälder, som inte får överlåtas, och att fyra månader kan disponeras fritt mellan föräldrarna. Av de fyra månaderna ska två också kunna överföras till någon annan än föräldrarna. Det innebär att farmor eller morfar kan få vara hemma med barnbarnen.

Det är dock bara nio av de tolv ledamöterna står bakom debattartikeln i DN.

”Trots att vi kommer från olika håll är vi i delegationen överens om att två av de stora utmaningarna på området handlar om tiden på arbetet och ersättningen för arbetet. Vad som konkret bör göras har vi däremot delvis olika uppfattningar om.”

En kritik mot förslaget skulle kunna vara att det redan nu är kvinnor som tar ut mest av den obetalda föräldraledigheten. Eftersom varje förälders möjlighet till pensionsgrundande ersättning enligt förslaget skulle minskas från dagens maxtak på 14 månader till högst 9 månader finns det risk för att det ändå är kvinnorna som stannar hemma längre – men nu utan ekonomisk ersättning.

”Föräldrar kan fortfarande komma överens med sina arbetsgivare om obetald ledighet och andra arbetstider än föräldraledighetslagens rättigheter”, skriver delegationen i debattartikeln

I förlängningen skulle det alltså kunna leda till ännu sämre pensioner för kvinnor.

De som har undertecknat debattartikeln i Dagens Nyheter är:
Lena Abrahamsson
Anki Elken
Lena Granqvist
Anna Hedborg
Fredrik Hillelson
Peter Munck af Rosenschöld
Sineva Ribeiro
Elisabeth Thand Ringqvist
Karl-Petter Thorwaldsson

Här kan du läsa hela artikeln Låt andra än föräldrarna ta ut del av föräldraledigheten, på DN Debatt:

Frida Andersson Johansson

frida.johansson@veteranen.se

Fakta

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet kallas även JA-delegationen och arbetar på uppdrag av regeringen sedan 2011. Totalt består delegationen av 12 personer. Anna Hedborg är ordförande för delegationen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas