Nyheter

Vill ha en ungdomssektion för 40-talister

Publicerad 2011-03-08

SPF ökar under 2010 med 0,4 procent. Örebrokongressen 2008 begärde 3,0 procent. Vilken är huvudförklaringen?
– Vi är inte tillräckligt handlingskraftiga. Det finns massor av goda idéer i hela landet, och på alla nivåer i organisationen, men det saknas några saker för att fler idéer ska bli praktisk verklighet, säger Gunnar Degerman som är SPFs omvärldsanalytiker.

Vad är det som saknas?
– Det behöver bli tydligt att ansvaret för rekryteringen ligger på distrikten. De är bäst på att se vilka föreningar som är starka och svaga och vilka åtgärder som behövs.

Men då behöver distrikten tydliga riktlinjer, eller hur?
– Här kommer förbundsstyrelse och kansli in i bilden, den nationella nivån av förbundet. Vi ska bidra med strategier, kampanjer, pristävlingar och statistik till distrikten som sedan agerar.
Förbundsstyrelsen har nyligen beslutat tillsätta en arbetsgrupp med särskilt uppdrag att arbeta med rekrytering.
– Detta är rätt väg att gå. Viktigt är att gruppen får ett tydligt och starkt mandat att föreslå prioriteringar.

Konferenser med distriktens ordförande behöver få en helt central roll i rekryteringsarbetet, menar Gunnar Degerman. Här bör särskilda satsningar diskuteras och förankras. Därefter måste de givetvis också verkställas, och utvärderas.
– Tiderna förändras och SPF behöver moderniseras för att locka fler medlemmar. Grunden för framgång är att vi utvecklar oss på internet och att vi bygger nätverk med andra aktörer och organisationer, säger Gunnar Degerman.

En utvecklad hemsida med effektiva och attraktiva ingångar för aktivistiska fyrtiotalister är ett måste. Men även människor med allehanda infallsvinklar på specifika äldrefrågor måste få en snabb och tydlig bild av vad SPF är och kan erbjuda.
– Såväl medlemmar som allmänhet ska kunna finna råd och vägar vidare med frågor om till exempel hörselproblem. Vad gör SPF äldrepolitiskt, var finns hjälp att få, hur går man tillväga.
SPFs nya plats på internet betyder också att det ska bli tydligare hur SPF driver äldrepolitiska frågor.

Nya typer av medlemsskap
Man måste också kunna bli medlem på olika nivåer.
– Vi är starka i vårt sociala utbud ute i föreningarna. Men även här behövs förnyelse. Jag tror mycket på att åtminstone större föreningar ska ha två olika program, ett för äldre medlemmar och ett annat för yngre och tillkommande. Det behövs en ungdomssektion för fyrtiotalister om vi vill se en rejäl tillströmning, säger Gunnar Degerman.

Centralt för framgång bland fyrtiotalister är att SPF är extremt äldrepolitiskt aktivt på nationell, regional och lokal nivå – och att detta syns utåt.
– Vi marknadsför oss alltför blygsamt.
Kraftfullare satsningar på rekrytering, marknadsföring och äldrepolitik är givetvis inte gratis, medger Gunnar Degerman. Men frågan om att höja medlemsavgifter är alltid känslig.
– SPF behöver tänka igenom vad man vill vara. Man måste bestämma sig och våga satsa om man vill vara med i konkurrensen om fyrtiotalisterna, och därmed om man i förlängningen vill vara en äldrepolitisk aktör över huvudtaget.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Texten är en del i en större rekryteringsartikel i Veteranen nr 2.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas