Vill säkra rätt att träffa barnbarn
Nyheter | Motion

Vill säkra rätt att träffa barnbarn

Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) tar förnyad strid i riksdagen för barnbarns rätt att träffas och umgås med sina mor- och farföräldrar.

Jan Arleij
Publicerad 2016-09-09

När riksmötet öppnar den 13 september och den allmänna motionstiden börjar kommer Barbro Westerholm att lägga en motion om barns och mor- och farföräldrars umgängesrätt.

Målet är att få till stånd en lagändring, skriver riksdagsledamoten tillika SPFs hedersordförande i Nätverket Liberala Seniorers nyhetsbrev.

– Frågan måste fortsätta att drivas. Ett barns behov av umgänge tillgodoses inte bara av föräldrarna utan även av andra personer som står dem nära. I den kretsen ingår mor- och farföräldrar.

”Barnets bästa”

Frågan aktualiserades när föräldrabalken förändrades 2006 så att socialnämnden kan föra talan om umgängesrätt även för andra än föräldrar och då särskilt beakta barnets behov av umgänge med mor- och farföräldrar, skriver Barbro Westerholm.

I balken anges att det är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Barnets egen vilja ska också beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad.

– I en tid där så många föräldrar skiljer sig eller möter andra problem är det viktigt att det finns andra vuxna som barn kan vända sig till. Hit hör mor- och farföräldrarna, skriver Barbro Westerholm.

TIDIGARE MOTIONER

Tidigare motioner till riksdagen om barns umgängesrätt med sina mor- och farföräldrar har avslagits först med hänvisning till en förändrad föräldrabalk 2006, senare med motivering att en särskild utredare i 2014 års vårdnadsutredning fått i uppdrag att utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Det uppdraget ska redovisas senast den 16 december 2016.

Dölj faktaruta

Finns i USA

Men det finns barn som förmenas umgänge med mor- och farföräldrar trots att båda parter vill ha den rätten. Svensk lagstiftning garanterar inte dem den rätten.

– Förhållandet är likartat i de övriga nordiska länderna medan rätten för barn att ha kontakt med mor- och farföräldrar finns exempelvis i USA.

Där har mor- och farföräldrar laglig rätt att träffa sina barnbarn, så kallad visitation rights.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Allmänna motionstiden

Tisdagen den 13 september klockan 14.00 börjar riksdagens nya arbetsår, riksmötet 2016/17.

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

Den allmänna motionstiden pågår normalt från riksmötets början till 15 dagar efter att regeringen lämnat budgetpropositionen till riksdagen.

Källa: riksdagen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-09-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas