Nyheter

Vill se hårdare straff för lagbrott mot äldre

För att äldreomsorgen ska uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen måste det finnas tydligare hot om sanktioner. En ny myndighet behövs som kan stänga undermåliga äldreboende. Det säger nu äldreminister Maria Larsson (KD) och partiledaren Göran Hägglund.

Publicerad 2012-01-30

Socialstyrelsen är idag tillsynsmyndighet. Men myndigheten svarar både för att ge kommunerna råd och stöd i sina uppgifter samtidigt som man ska utöva tillsyn. Verksamheterna bör renodlas, anser Maria Larsson.

– Tillsynsarbetet bör stå helt självständigt från normerings-, kunskaps- och utvecklingsarbetet. För att verksamheter ska uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen ska det finnas ett hot om sanktioner. Det är redan idag ett existerande påtryckningsmedel. Men detta hot behöver vara mer konkret och överhängande för verksamheter och ansvariga personer.

Kraftfull och oberoende
Det finns inget enkelt svar på varför misskötsel och vanvård uppstår. Det sker både i kommunala och privata verksamheter. Det handlar bland annat om dåliga arbetsförhållanden, värderingar, kompetens och resurser, menar Maria Larsson.

– Men även om vi inte kan peka på en orsak eller en enda åtgärd, så finns det saker som kan göras. För att minska riskerna för misskötsel och vanvård inom äldreomsorgen måste en ny, självständig tillsynsmyndighet skapas. Den ska på ett kraftfullt och oberoende sätt utöva tillsyn i alla verksamheter, både i kommunal och privat regi.

Äldreministern pekar på Skolinspektionen och Finansinspektionen som förebilder för en ny tillsynsmyndighet.

Stänga äldreboenden
Kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund utvecklade i helgen partiets krav på en ny tillsynsmyndighet. Den ska kunna
bötfälla eller stänga äldreboenden som inte håller måttet.

Myndigheten ska kunna agera mot både kommunala och privata verksamheter, skriver Göran Hägglund i en artikel på Dagens Nyheters debattsida.

KD-ledaren vill också uppmuntra ideella och icke vinstdrivande aktörer inom äldreomsorgen. Han föreslår en fond som ska kunna hjälpa till med finansieringen.

Tre partier bakom
Miljöpartiet lade i höstas fram ett liknande förslag. Även från socialdemokratiskt håll har framförts krav på en särskild äldremyndighet.
– Att nu KD sällar sig till skaran öppnar för möjligheten att en ny myndighet skulle kunna bli verklighet, uppger MP:s pressekreterare Sandra Ahlstrand till TT.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Två utspel

Maria Larsson utvecklar sina idéer om en ny tillsynsmyndighet på Svenska Dagbladets debattplats Brännpunkt. Göran Hägglunds inlägg på DN debatt kan du läsa här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas