Vill se seniorråd i Sigtuna
Budskapet för dagen i Sigtuna.
Nyheter | Ställer krav

Vill se seniorråd i Sigtuna

Liberalerna i Sigtuna vill att kommunen tänker om och inför ett seniorråd.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-30

Fyra kommuner i Sverige saknar ett kommunalt pensionärsråd, eller seniorråd som den moderna termen lyder.

En av kommunerna är Sigtuna, något Senioren har berättat om nyligen.

Nu lyfter Liberalerna frågan med hänvisning till Seniorens rapportering. I en motion till kommunfullmäktige (21 mars) vill man se en förändring.

Nerlagt 2020

Kommunen som har 53 000 invånare la ner pensionärsrådet 2020.

– Skälet var att rådet helt enkelt inte var funktionellt, motiverade Olov Holst (M) som är kommunstyrelsens ordförande.

Olov Holst.

Han menade att rådet inte var inte representativt genom att mer än hälften av de ledamöter som SPF Seniorerna och PRO tillsatte i rådet var förtroendevalda politiker som också satt i kommunfullmäktige.

– Dessutom engagerar SPF Seniorerna och PRO färre än 30 procent av de invånare i kommunen som är över 65 år, betonade Olov Holst.

Håller inte med

Men det resonemanget imponerar inte på Liberalerna.

– I takt med att samhället utvecklas och demografin förändras, blir det allt viktigare att säkerställa att alla grupper inom kommunen inte bara hörs utan även inkluderas i beslutsprocesserna på ett meningsfullt sätt, skriver Pernilla Bergqvist, Anders Eriksson och Louise Lagevik i sin motion till kommunfullmäktige.

Anders Eriksson, Liberalernas ordförande i Sigtuna.

– Äldre, som utgör en växande andel av befolkningen, har specifika behov och erfarenheter som måste beaktas för att Sigtuna kommun ska kunna erbjuda tjänster och stöd som verkligen möter deras förväntningar och förbättrar deras livskvalitet.

Andra kommuner

Erfarenheter från många kommuner visar på betydelsen av att inrätta organ som seniorråd för att upprätta en långsiktig och strukturerad dialog mellan äldre medborgare och kommunens beslutsfattare, fortsätter motionärerna och hänvisar till en genomgång i Senioren (nummer 1/2024).

Pernilla Bergqvist, gruppledare för Liberalerna.

– Ett seniorråd möjliggör denna kontinuerliga dialog och säkerställer att äldres röster inte bara hörs i specifika, tillfälliga sammanhang, utan att de också får en permanent plattform för att påverka och bidra till utformningen av strategier och tjänster som direkt berör deras vardag, skriver motionärerna.

Viktig struktur

Vikten av ett seniorråd understöds ytterligare av det faktum att äldre ofta är bland de mest beroende av kommunens tjänster, framhåller de tre.

– Det blir då viktigt att skapa en representativ struktur där deras behov och synpunkter kan lyftas fram på ett strukturerat och långsiktigt sätt.

Räcker inte

Olov Holst har framhållit att Sigtuna redan har kanaler för dialog med sina seniorer. Men Liberalerna anser inte att det räcker.

– Rådets arbete kan utformas så att det kompletterar befintliga dialogformer, som medborgardialoger och träffpunkter för äldre. Detta innebär att seniorrådet inte ersätter dessa plattformar, utan snarare fungerar som ett tillägg som bidrar med ett djupare och mer fokuserat engagemang i frågor som särskilt påverkar äldre.

– Därför föreslår vi liberaler att ett seniorråd inrättas i Sigtuna kommun, som i övriga 286 av 290 kommuner.

”Välkommet initiativ”

Malin Wennberg är SPF Seniorernas projektledare för att stärka och utveckla SPF-representanternas uppdrag i pensionärsråden runtom i landet.

– Det är positivt att frågan kommer upp på dagordningen igen. Förhoppningsvis kan det bli en seriös diskussion om vad seniorrådet kan bidra till. Ett väl fungerande seniorråd ska vara värdefullt både för kommunen och för seniorerna i kommunen.

Hur ser du på argumentationen i motionen?

– Den fångar upp många viktiga poänger. Det viktiga är att ha ett samarbetsråd med en representativ struktur och som arbetar långsiktigt och strategiskt.

– Inom seniorrådet bygger man upp gemensam kunskap över tid och kan erbjuda ett äldreperspektiv på alla frågor. Målet är ju att seniorrådet ska vara ett stöd för kommunen att fatta kloka beslut.

Malin Wennberg.

Dölj faktaruta

Kan dröja till hösten

Motionen kommer att behandlas inom ett år, men med största sannolikhet redan under hösten.
Sigtuna kommun styrs för närvarande av en koalition bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, som tillsammans har 32 mandat och därmed en egen majoritet.
Liberalerna innehar 3 av de totalt 61 mandaten i Sigtuna kommuns fullmäktige.

Dölj faktaruta

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas