Vill skrota assistans för 80-plussare
Nyheter | Stöd

Vill skrota assistans för 80-plussare

Äldre över 80 år bör inte längre ha rätt till personlig assistans. Det föreslår regeringens utredare.

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-19

Utredaren Gunilla Malmborg – socionom och tidigare särskild utredare i Hjälpmedelsutredningen – har i uppdrag att se över LSS, en lag som ger vissa funktionshindrade rätt till personlig assistans.

Förslaget – som skickats ut till experter på området – är att funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år inte längre ska ha rätt till personlig assistans.

Äldreomsorg istället

I dag har den som har assistenter vid 65 års ålder rätt att behålla den hjälpen, men inte den som skadas eller blir funktionshindrad efter 65 år, rapporterar SVT.

I det nya förslaget begränsas rätten så att de som fyller 80 år istället ska få hjälp av kommunernas äldreomsorg.

Två åldersgränser

SPF Seniorerna har under en lång tid kritiserat att LSS inte gäller för den som blir funktionshindrad efter 65 års ålder.

Om utredningens förslag blir regeringens politik får man ytterligare en åldersgräns att bekämpa.

Anständighetens gräns

Kritiken mot förslaget har inte låtit vänta på sig.

– Anständighetens gräns är nådd, säger Maria Lundqvist-Brömster, Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts ordförande.

– Barn och gamla ska inte längre få stöd att delta i samhällslivet och rätt att leva ett liv som andra.

Det är LSS

LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta

Barn- och äldrelandstingsrådet i Stockholm Ella Bohlin anser att förslaget är helt förkastligt.

– Det är inget annat än ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre. Eftersom jag har ansvar för funktionshinderfrågor och rehabilitering kommer jag i kontakt med många familjer och äldre som skulle få mycket svårare att klara av vardagen om förslaget blir verklighet. Deras tillvaro skulle slås i spillror med detta vansinniga förslag, säger Ella Bohlin.

De har rätt till stöd

LSS gäller för

  1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta

LSS-utredningen ska vara klar senast 1 oktober 2018.

 

Jan Arleij
Publicerad 2018-02-19
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas