Boende

Seniorer ett klipp för kommunen

Publicerad 2011-06-03

Yrkesverksamma vuxna innebär sköna skattekronor till kommunen. Men kalkylen är inte riktigt så enkel.

Enligt den kommunala utjämningsmodellen får kommunerna särskilda pengar för varje barn och varje pensionär som bor där. Men medan ett barn garanterat går i skolan är det inte säkert att den äldre behöver vård.
– En genomsnittlig 85-åring anses kosta 160 000. Men om personen är frisk är det ju pengar rakt i fickan för kommunen, konstaterar Björn Sundström, ekonom på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
– Dessutom verkar pensionärerna i semesterkommuner som Båstad och Simrishamn vara lite friskare än andra.

Det är orter där man bor kvar i villan eller sommarstugan så länge man kan – sedan flyttar man ofta till en lägenhet i stan.
Har man dessutom flyttat dit på gamla dar är det troligt att man återvänder till sin gamla hemort när man inte längre klarar sig på egen hand.

Peter Andersson, ekonomichef i Simrishamns kommun, vill dock nyansera bilden.
– När man skiftar åldersinriktning i en kommun måste man omfördela verksamheter och det är inte helt lätt. Går det fort kan det bli problematiskt.
Dessutom misstänker han att framtidens äldrevård kommer att bli kostsammare, när 40-talisterna börjar ta hjälp av hemtjänsten.
– Kommer de att ställa samma krav som man gör idag? Jag behöver bara se till mig själv – jag kommer att ha högre krav än min idag 85-årige far.

Simrishamn behöver med andra ord planera inför för en förändrad framtid, precis som så många andra kommuner. Det räcker med att titta på budgeten för att förstå situationen:
Idag har Simrishamn 260 miljoner kronor avsatta om året för äldrevården. Socialchefen Roland Persson räknar med att man år 2020 kommer att behöva 310 miljoner kronor, bara för att hålla samma standard på vården som idag.

Samtidigt som vårdbehovet beräknas öka hos en allt äldre befolkning minskar dock barn- och ungdomskullarna, så rent tekniskt skulle det gå att flytta pengar från de yngre till de äldre.
Ett 50-tal nya platser i äldreboende skulle behöva byggas för att möta behovet de kommande åren, enligt Roland Perssons beräkningar.
– Men vi vill helst undvika att bygga ut äldreboendet. Vi har märkt att människor i större utsträckning vill bo kvar hemma.

Kommunen har därför valt en annan väg för att möta de äldres behov.
– Ett förslag är på väg till fullmäktige om ekonomisk stimulans till dem som vill bygga trygghetsbostäder, förklarar han.
Och Roland Persson ser trots allt positivt på den demografiska utvecklingen i Simrishamn.
– Jag skulle nog våga påstå att det är en god affärsidé att ha en miljö som passar äldre. De äldre är en tillgång: många har god ekonomi, konsumerar, håller sina hus i gott skick och skapar på så vis arbetstillfällen.

Text: Torun Börtz

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas