”Bränn inte tjänstepensionen”
Ekonomi & juridik | Del 2
Kristina Kamp

”Bränn inte tjänstepensionen”

Kristina Kamp ser att en och annan försigkommen pensionär redan har börjat planera smarta upplägg för att få lite pengar över.

Publicerad 2012-10-02

Ett begrepp är den så kallade ”SL-pensionären”, alltså den 61-åring som tar ut ett minimum av premiepensionen för att få intyg på att man är ”pensionär” och därmed blir berättigad till rabatter, exempelvis på Stockholms lokaltrafik, SL.
– Men man fortsätter så klart att jobba som vanligt ändå. Haken är att den som tar ut pension, även bara den här lilla delen, blir av med en rätt stor del av sin a-kassa vid arbetslöshet, säger Kristina Kamp.

Smarta pensionsupplägg allt vanligare

”Bidragsoptimering” är ingenting Kristina Kamp vill inspirera till, men hon kan inte annat än konstatera att två företeelser blir allt vanligare.
Försäkringsrådgivarna är kreativa när det gäller att hitta kopplingar mellan att ta ut pension och bli berättigad till olika stöd.
Pensionärer med tjänstepension kan välja att ta ut den på kortast möjliga tid – fem år – och flytta utomlands till exempelvis Portugal för att på så sätt slippa betala svensk skatt på pensionen. När de fem åren passerat åker man hem till sin allmänna pension som då är så låg att man är berättigad till BTP, bostadstillägg för pensionärer.
Alltså samma iakttagelse som Eva Adolphson på Alecta gör. Även Kristina Kamp varnar för att det här beteendet kan urholka den ekonomiska framtiden, såväl den egna som det allmännas.
– Pensionen sjunker ju ihop snabbare om man bränner sin tjänstepension snabbare. Och stödformer är alltid en politisk fråga… Regler kan ändras snabbt, liksom uttagstider för tjänstepensioner. Det finns starka krafter som vill ha ett generellt livsvarigt uttag.

Inte alltid bäst att sälja huset

Att sälja sitt hus på bästa sätt är heller ingen alldeles enkel sak att göra, menar Kristina Kamp.
Tendensen är att ju äldre du blir desto större är sannolikheten att du är berättigad till bostadstillägg eftersom ekonomin och pensionen som vi sett krymper med tiden.
– Den ägda bostaden ingår inte i förmögenhetsunderlaget när man söker bostadstillägg för pensionärer. Så att sälja den och flytta till mindre kan få till effekt att man får mer på banken som gör att sannolikheten att få bostadstillägg minskar. Samtidigt som man kanske har fått ökade hyreskostnader i det nya boendet, säger Kristina Kamp.
Dör den ena hälften i ett par eller flyttar till omsorgsboende görs visserligen en omprövning av bostadstillägget, vilket kan medföra att ekonomin i alla fall går ihop.
– Men det är med nuvarande regler …

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Faktaruta

 2 gissningar …
En hel del kommer att påverka pensionärernas ekonomi de kommande 15 åren.
1) Bromsen kommer att sänka de allmänna pensionerna.
2) Du kommer att behöva ha pengar kvar till dyrare sjukvård, läkemedel och högre avgifter inom hemtjänst och omsorg – och vill du kunna ha råd med tillval behöver du ännu mer.

… 3 perspektiv…
Äldre känner stor osäkerhet inför sin ekonomiska framtid. Rapporten Framtiden äldre från Kairos Future visar att mer än hälften av dem som närmar sig pensionsåldern (58-67 år) anser att de inte har fått tillräckligt med information för att kunna planera inför sin pension.
Några böcker som vill råda bot på detta är Ann Lindgrens Handbok för resten av ditt liv och Ylva Yngvesons Pengarna är dina!.

 … & 4 tips
1) Flytta i tid. Sälj bostaden och välj ett boende som fungerar när krämporna sätter in på allvar.
2) Men ha inte för bråttom. Se upp så att du inte mister bostadstillägget och får betala nya hyran med besparingar.
3) Starta eget. Kan vara ett sätt att kunna fortsätta jobba längre.
4) Bränn inte upp hela tjänstepensionen på kortast möjliga tid.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas