Nya tänder utomlands
Ekonomi & juridik
Foto Colourbox

Nya tänder utomlands

Allt fler väljer tandimplantat framför löständer. Idag har svenskar rätt till viss tandvård utomlands och många lockas av billiga och snabba lösningar. Men vad bör man tänka på?

Publicerad 2011-07-05

De är inte i majoritet – men andelen äldre som behöver ersätta tänder växer stadigt med några procent varje år.

Förr var löständer det enda alternativet när de egna tänderna började ramla ut. Men nu finns också implantat, titanskruvar, som sätts fast i käkbenet med fasta broar ovanpå. Implantaten ger ofta en bra känsla i munnen vid måltider – och de ser snygga ut.
Men det är inte billigt. Dessutom är det en hel vetenskap att jämföra. Tandläkaren är dock skyldig att ge information om kostnaden inför behandlingen.

Löständer kostar ungefär 7 000 till 8 000 kronor. En väl förankrad protes i underkäken, som kräver två implantat med täckprotes ovanpå, kostar omkring 18 000 till 19 000 kronor.  För den som vill ha en riktig bro av implantat i överkäken blir kostnaden cirka 40 000 kronor, enligt Tandvårdsstödets referenspris. Men ju fler tänder desto dyrare. Försäkringskassan ersätter endast upp till sex implantat. Kostnaden för att bygga upp tänder i hela munnen kan alltså variera från 40 000 upp mot 100 000 kronor.

I det perspektivet är det inte konstigt att många lockas utomlands för ett billigare alternativ utan väntetider. Men det finns fallgropar, och slutresultatet kan bli dyrt om problem uppstår.
– Jag rekommenderar patienterna att kolla upp om tandläkaren är erfaren inom implantat och att kontrollera om implantatsystemen är erkända och säkra, säger Carl-Fredrik Arnelund, specialist i protetik vid Centrum för specialisttandvård i Örebro.

Som lekman är det svårt att bedöma kvaliteten på tandtekniska material. Lika svårt är det att avgöra om tandläkare är tillräckligt skicklig i en viss behandling. Dessutom kan reservdelar saknas i Sverige och det blir svårt för tandläkaren att åtgärda eventuella problem.
– Det gäller att kolla upp vad som satts in i munnen, understryker Carl-Fredrik Arnelund.
– Sverige, som alla länder, tycker att deras egen tandvård är bäst. Det handlar om konkurrens, säger Christoffer Fjellner, EU-parlamentariker (M) som sitter i utskottet för folkhälsa.

Han menar att patienter nu istället får tillgång till billigare tandvård inom EU, särskilt den som inte ersätts av offentliga svenska medel. EU arbetar nu med att öka informationen om tandvård och satsar på patientsäkerhet.
I Sverige har patienterna två års garanti på kronor, broar och proteser. Oavsett om det är folktandvården eller privat klinik, eller om behandlingen gått fel.

Fel kan beror på biologiska problem med läkning av tandbenet, eller tekniska problem med materialen.
Men en person som fixat nya tänder utomlands har ingenstans att vända sig om något går fel.
– Vi har ingen linje i frågan och ger därför inga rekommendationer om utlandsbehandlingar från Tandläkarförbundet i Sverige, säger ordföranden Gunilla Klingberg.

Men det är minst lika viktigt att kolla upp sin svenska tandläkare. När efterfrågan ökar är risken att alla tandläkare, även de med mindre kunskaper och erfarenhet, gör behandlingar som kräver stor skicklighet. Tandläkaren bör alltid se till helheten hos patienterna inför en implantatbehandling.
– Om patienten röker försöker vi hjälpa till med rökstopp eftersom det försämrar läkning. Även tidigare tandlossning gör förutsättningarna sämre för implantat.

Att sätta in implantat är en krävande behandling. Först gör tandläkaren en grundlig undersökning med röntgen och genomgång av tänderna. Käkbenet måste vara tillräckligt stort för att klara av att få skruvar inopererade. Vid tandlossning försvinner benet gradvis, ju längre tid utan tänder desto mindre blir käkbenet.
Behandlingen kan också vara jobbig och dra ut på tiden.
– Ofta måste patienten vara helt tandlös upp till två veckor efter att implantaten satts in, innan man får de nya tänderna, säger Carl-Fredrik Arnelund. Man får äta mjuk mat och vill kanske inte visa sig bland folk.

Ett gott slutresultat är ändå vad de flesta hoppas på. För många ger implantaten tillbaka självkänsla och livsglädje, som exempelvis att gå ut och äta med goda vänner.
– Det gäller att inte ha orealistiska förväntningar på behandlingen, implantaten ska ge bra tuggfunktion och acceptabel estetik, säger Carl-Fredrik Arnelund.

Text: Amanda Quensel

”Upp till var och en att välja”

Hur många tänder är tillräckligt och vad kostar det? Regelverket är svårt och bedömning kan endast göras från person till person berättar Bengt Lindén, klinikchef på Brånemarkskliniken i Göteborg. Han är är specialist i oral protetik och har arbetat med implantattandvård i 30 år.
Försäkringskassan ersätter endast sex implantat. Räcker det om en hel överkäke behöver bytas ut?
– Ja, det är den standarden man har haft som målsättning hos oss inom implantatverksamheten i Göteborgsområdet sedan 1982. Sex implantat för överkäken och fyra implantat för underkäken.
Vad tycker du om att patienter kan åka utomlands och få tandvård inom EU/EES och få ersättning från försäkringskassan?
– Det är upp till var och en att välja var man vill ha sin tandvård. Det är billigare i vissa länder och dyrare i andra, det beror på prisnivån i det aktuella landet.
– Det är ett fritt val som patienten gör.
Vad kostar en implantatbehandling exempelvis för en tandlös överkäke?
– Regelverket i Sverige när det gäller tandvård är komplicerat liksom sättet att räkna ut kostnaden. Jag måste träffa patienten och bedöma vilket behov som finns och därefter ge ett kostnadsförslag, säger Bengt Lindén.

 

Text: Amanda Quensel

Så går det till

Så här går behandlingen till
Tandläkaren undersöker tänderna noggrant och tar röntgenbilder för att bedöma tänderna och käkbenet.
Käkbenet måste vara av en viss storlek/höjd för att implantat, titanskruvarna, ska kunna förankras i benet.

En lokalbedövning läggs och tandköttet fälls undan så att benet syns.  Skruvarna opereras in i käkbenet och tandköttet sys ihop.
Det tar två till sex månader för skruvarna att läka in i benet. Under läkningstiden behövs en provisorisk protes/tandersättning. Läkningstiden skiljer sig mellan över- och underkäke, men tar minst två månader.

De nya tänderna sätts ovanpå skruvarna, antingen fastsittande protes eller broar/kronor.

Djungel av priser
På Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) finns en referensprislista som försäkringskassan (FK) utgår från för att beräkna ersättningar.

Tumregeln är att du betalar hela kostnaden upp till 3 000 kronor. Mellan 3 000 till 15 000 kronor får du 50 procent i ersättning. Behandlingar som överstiger 15 000 kronor har högre ersättning: då ersätts 85 procent av kostnaden på den del som överstiger 15 000 kronor.

Motsvarande gäller utlandsbehandling, förutsatt att man uppfyller kriterierna till en viss behandling.  Om du har fått annan ersättningsgrundande tandvårdsbehandling räknas ersättningen efter den totala kostnaden, exempelvis kostnader för undersökning, röntgen och annan tandvård.
Ju högre kostnad av behandling som godkänts för ersättning, desto större andel ersätts inom högkostnadsskyddet – oavsett om behandlingen görs i Sverige eller i EU/EES-länder.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas