Fyraåringar och sällskap bättre än läkemedel
Vård & omsorg | Diskriminering
Anne Ekdahl. Foto TV4

Fyraåringar och sällskap bättre än läkemedel

Många läkare känner en uppgivenhet i mötet med sköra äldre. Det säger Anne Ekdahl, docent i geriatrik och ordförande för Svensk geriatrisk förening fram till 2015 då hon blev generalsekreterare i European Geriatric Medicine Society. Hon är också aktuell som expert i TV4-serien Fyraåringarna på äldreboendet.

Jan Arleij
Publicerad 2020-11-07

Vad ska man tänka på som patient med smärta för att få rätt behandling?
– Som sjuk och svag står den enskilda tyvärr inte stark om de inte har bångstyriga anhöriga till stöd. Och på många ställen saknas utbudet av rätt vård.
Delar du bilden att vårdsökande äldre med smärta ofta avfärdas med Alvedon?
– Ja, det stämmer med min bild. Inte överlag – men för ofta. Ett annat område då man ser denna negligering av äldre är när de söker för minnessvårigheter och inte tas på allvar. Några år senare har de en fullt utvecklat demenssjukdom eftersom de inte har haft tillgång till den utredning och hjälp eller läkemedel som kunde ha gett dem en bättre livskvalitet.
Många äldre ges starka läkemedel som ofta inte hjälper – istället för alternativa behandlingar. Varför?
– Icke-farmakologiska behandlingar finns inte att tillgå överallt. En äldre erbjuds sällan exempelvis KBT och det kan vara svårt att själva få till den träning som behövs. Det är synd för som det står i SBU-rapporten är detta faktiskt gynnsamt på flera sätt, bland annat för livskvalitet och mot smärta.
Vad råder du den äldre som känner maktlöshet över att bara erbjudas Alvedon och en klapp på huvudet?
–  Jag tycker ändå att pensionärer så långt som möjligt ska försöka kräva ett större geriatriskt vårdutbud.
Kan du ge exempel ur din erfarenhet där en icke-farmakologisk behandling har fungerat bättre för en äldre än Alvedon eller starkare smärtlindring?
– Kolla Fyraåringarna på äldreboendet! Vi fick rapporter från personalen att de boende åt mindre värkmediciner och sov bättre. Träning och sällskap har jag ofta upplevt som effektiv smärtbehandling. Att inte ha tråkigt och inte vara isolerad.
Varför misslyckas samhället?
– Okunskapen om vård av multisjuka sköra äldre inom sjukvården är påtaglig. För mycket är lagt på primärvården som ofta är underbemannad och har svårt att klara sina många uppdrag. Många läkare känner en uppgivenhet idag. De har erfarenheter av att läkemedelsbehandling inte är effektiv och samtidigt är man medveten om biverkningar som blir.
Vad kan ändra på det här?
– Opinionsbildning är viktigt. Pensionärsorganisationerna borde vara mer högröstade i sina krav på mer geriatrik.

Läs gärna den första artikeln om att äldre med smärta ofta avfärdas med Alvedon. Du hittar den här.

Riskabel behandling

SBU har granskat funna effekter och biverkningar av bland annat opioider och NSAID.
Opioider (exempelvis morfin) medför en ökad risk för till exempel fall och frakturer.
NSAID, alltså smärtstillande läkemedel som också fungerar inflammationsdämpande och febernedsättande (exempelvis Ipren), kan i vissa fall ge allvarliga magproblem eller njurpåverkan.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2020-11-07
senioren-nr-8
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 8 / 2020. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas