Redaktionen | Förbundsordförande

Blev det bara löften?

Christina Rogestam
Publicerad 2017-04-05

Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den värdegrunden står att läsa i socialtjänstlagen. En bra och tydlig ambition från lagstiftarna, men nog är det många som inte tycker att deras liv ser ut så. Månaden som är längre än pensionen räcker, det eviga snålandet för ha mat även de sista dagarna, oron för tandläkarkostnader och så vidare.
Fortfarande förhandlar regeringen med sig själv om direktiven till en översyn av socialtjänstlagen. En av de stora stötestenarna är om utredningen ska få tänka till om det för oss äldre ska vara nuvarande regler med skälig levnadsnivå, eller om det ska höjas till goda levnadsvillkor. Man kan gissa att finansdepartementet har synpunkter. De slutliga direktiven kommer att säga mycket om hur regeringen ser på oss seniorer och vad gruppen med lägst ekonomisk standard kan förvänta sig framöver.

De slutliga direktiven kommer att säga mycket om hur regeringen ser på oss seniorer.

När du läser detta har Peter Sikström och jag även träffat partisekreterarna från M, V och MP. Och vi har ett senare datum inbokat med S. Mötena med partisekreterarna har genomgående varit bra och jag har uppfattat att man har lyssnat på oss. Både när det gäller vikten av att få fler seniorer i beslutande organ (framför allt riksdagen) och behovet av att våra frågor lyfts fram i programmen inför valet.
Minst lika viktigt är ju att följa upp vad som hänt under den här mandatperioden. Har partierna genomfört sina vallöften eller blev det bara just löften? SPF Seniorerna kommer att göra en sådan uppföljning i höst när det gäller regering och opposition.
När ni i föreningarna bjuder in politiker för att lyssna och diskutera inför valet är det en bra strategi att ha kollat upp vad som har hänt i kommunen och landstinget sen 2014. Har man genomfört det man lovade, eller vad har hänt med bostäder, hemtjänst och väntetider inom sjukvården?

I december bjöd jag in statsminister Stefan Löfven, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Moderaternas ordförande Anna Kinberg Batra och Liberalernas ordförande Jan Björklund att leva på en normal pension en vecka. För några veckor sedan vidgade jag inbjudan till övriga partiledare.
När detta skrivs har vi fått ihop ett modigt gäng av goda förstereserver bestående av Johan Forssell (M), Anders W. Jonsson (C), Jakob Forssmed (KD) och Mats Persson (L). En representant för Feministiskt initiativ kommer att ansluta sig. Från regeringen har det däremot, trots påminnelser, varit bedövande tyst.
Upplägget innebär att mat och fritidsaktiviteter ska bekostas av politikernas veckopension (som kommer att skilja sig åt något). Kontinuerliga rapporter kommer att finnas på vår Facebooksida.

När vårbudgeten presenteras i mitten av april utgår jag ifrån att regeringen aviserar att den högre skatten på pension kommer att sänkas 2018 till samma nivå som för löntagare, åtminstone upp till genomsnittet för kvinnors pension. Något annat vore ett stort svek! Vi fortsätter att jobba hårt för att få bort den högre skatten för alla.

Christina Rogestam
Publicerad 2017-04-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas