Redaktionen | förbundsordförande

Dags att renovera pensionssystemet

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2022-05-13

Nu är våren här på riktigt runt om i landet. Med den kommer inte bara grönska, fika i solen och sköna utevistelser utan också regeringens vårbudget och en intensifierad politisk debatt inför valen i september.
Självklart är frågor som försvar och utrikespolitik i fokus nu. Men tro inte att SPF Seniorerna tystnar eller att vi inte fortsätter driva viktiga sakpolitiska frågor som pensioner, vård och omsorg samt bostadsfrågor.
Också vi seniorer påverkas av oroligheterna i omvärlden. Lidandet i Ukraina berör oss på djupet. På hemmaplan märker vi det genom såväl flyktingmottagande som prisökningar på bränsle och livsmedel samt genom diskussionen om civil beredskap.
Förstärkningar av den civila beredskapen är välkomna mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget. Vi seniorer behöver följa upp att sådana satsningar ute i kommuner och regioner når alla. Information om lokaliseringar av skyddsrum är i huvudsak digital och alla skyddsrum är inte tillgänglighetsanpassade. Vår beredskap måste ta särskild hänsyn till människor, i alla åldrar, som är lite mindre rörliga eller inte besitter den senaste digitala utrustningen och kunskapen.

I vårbudgeten kom också förslaget om ett garantitillägg. Om det blir verklighet medför det en god förstärkning av inkomsten för omkring en miljon seniorer. Men förslaget blottlägger bristerna i både pensionssystemet och i den politiska hanteringen. Problemen i systemet kan inte lösas genom mer lappande-och-lagande, externa tillskott från statskassan som dessutom gör det mindre lönsamt att arbeta ihop sin pension och bryter sönder systemet – istället för att renovera det.
Detta visar tydligt att hela systemet måste ses över och att åtgärder krävs inom systemet. Vi vill att pensionerna förstärks långsiktigt, att sådana förstärkningar når alla pensionärer och även återupprättar respektavståndet, alltså att ens arbetsinsatser avspeglas på pensionen. Detta måste dessutom göras skyndsamt.

Också inom äldreomsorgen vill vi i SPF Seniorerna se ordentliga förbättringar i alla led. En bred kriskommission för äldreomsorgen behövs, som analyserar dagens brister men också skyndsamt agerar för att förbättra situationen samt kommer med mer långsiktiga lösningar. Vi vill ha en omsorg som utgår från individens behov – med högre medicinsk kompetens och fler geriatriker, utbildningskrav för personalen, bättre arbetsvillkor, tydligare lagstadgade rättigheter, förändrade strukturer, bättre farmaceutisk kompetens, högre ekonomisk prioritering och ett tydligt ansvarsutkrävande.

 

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2022-05-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas