Redaktionen | förbundsordförande

Det är för många kockar i vården

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2024-03-01

Svensk hälso- och sjukvård är i världsklass, men den har också problem. Värst är brister i tillgänglighet och att den inte lever upp till riksdagens mål om likvärdig vård. Vården beror tyvärr på var man bor, vilket kön och ålder man har och socioekonomisk ställning. Prioriteringar följer inte alltid de etiska principerna vilket lätt leder till att äldre missgynnas. Det är helt oacceptabelt. Så kan det inte vara i ett land där vi sätter jämlikhet högt och där alla ska ha samma rättigheter.
Det får mig att ifrågasätta hur hälso- och sjukvården är organiserad. Kommer jag att få tillgång till den vård jag behöver när jag behöver den?
Det finns all anledning att se över huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården. Regionerna har stort utrymme för egna tolkningar och lösningar, de fria vårdvalen och deras ersättningssystem är utformade på olika sätt.
Här skulle kontinuerliga uppföljningar och tydligare styrning bidra till att förbättra vårdvalens utformning. Samma krav ska ställas på privat och regionalt drivna vårdcentraler. Vården ska utgå ifrån patienterna, snarare än ifrån vad som passar länsgränser, företag och förvaltning.

Ett exempel på statens bristande möjlighet till nationell styrning är beslutet att ställa om hälso- och sjukvården till en god och nära vård, där primärvården ska vara navet och därmed fått överta uppgifter som tidigare legat på akutsjukvården. Trots riktade statsbidrag har regionerna inte prioriterat ökade resurser till primärvården. En förändring som inte speglas av omfördelning av resurser kan omöjligt ge avsett resultat.
De som arbetar inom vården måste också få mer makt över sin roll. Idag är det ofta administrativa funktioner som håller i taktpinnen vilket upplevs som att tilliten till de som utför vården brister från de som styr.

Ledning och styrning måste finnas på alla nivåer. Starkare styrning skulle troligtvis leda till att omotiverade geografiska skillnader i vården försvinner, att kontroll av aktörer och legitimerade personer stärks och byråkratin minskas.
Det är för många kockar i Sveriges vård- och omsorgssoppa: 290 kommuner, 21 regioner, och på många håll ett stort antal privata utförare. Dessutom är flera myndigheter inblandade.
Förändring måste ske så att våra resurser används så effektivt som möjligt och resulterar i en likvärdig vård. Därför är Vårdansvars-
kommitténs pågående uppdrag om sjukvården oerhört viktigt och vi på SPF Seniorerna följer arbetet noggrant. Jag accepterar inte att sköra äldres liv riskeras på grund av politikens oförmåga och handlingsförlamning.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2024-03-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas