Redaktionen | Förbundsordförande

Det krävs ett ordentligt omtag

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-02-04

Det är mycket som talar för att det nya året blir  bättre än det förra. Även om vi, visa från förra året, vet att man inte ska ta ut några segrar i förväg med det virus som lamslagit vår värld. Men jag hoppas och tror att vi om några månader åter kan känna mer av framtidstro, glädje och gemenskap – snarare än ovisshet, ledsamhet och ensamhet.

Flera positiva signaler kring vaccineringen har kommit och fortsätter att komma. Det är imponerande att så mycket gjorts på så kort tid från forskningens och vetenskapens sida. Det ska vi vara oerhört tacksamma för. Snart kan vi troligen återgå till en mer normal vardag.

Själv ser jag fram emot en kaffe i vårsolen med vänner, att få åka ut och träffa er i föreningar och distrikt, att gå och handla i en livsmedelsaffär – men framförallt att känna mig fri att göra det jag känner för. Snart hoppas jag få höra om hur era föreningsaktiviteter kör igång, hur vi fortsätter att ställa beslutsfattare mot väggen och om hur vi seniorer befäster vår viktiga plats i samhällsdebatten.

Det handlar om bristande beredskap och en oförmåga att agera i tid.

Samtidigt ska vi vara ödmjuka inför att allt sannolikt inte kommer att bli riktigt som vanligt och att det finns många läxor att lära av pandemin. Det handlar om bristande beredskap och en oförmåga att agera i tid. Men också vikten av att ställa upp för varandra i svåra lägen och tänka i nya kreativa och digitala banor.

En mycket väsentlig fråga, som jag redan skrivit om men som tål att upprepas, är äldreomsorgen. Corona-kommissionens delrapport om äldreomsorgen slår fast att strategin att skydda de äldre har misslyckats.
Mycket beror på att de omfattande strukturbrister vi länge pekat på inte har åtgärdats. Det har saknats kunskap om äldreomsorgen på flera nivåer.
Det krävs nu ett ordentligt omtag i alla delar av omsorgen där alla former av förändringar övervägs. Alla har ansvar för detta, men staten måste ta på sig ledartröjan.

Det behövs en särskild satsning i regionerna för att kraftigt öka antalet geriatriker.

Från SPF Seniorerna menar vi bestämt att den medicinska kompetensen måste höjas i kommunerna, både på ledningsnivå och hos dem som arbetar närmast de äldre.
Det behövs en särskild satsning i regionerna för att kraftigt öka antalet geriatriker. Därtill krävs nationella minimikrav på både tillgänglighet och kvalitet samt skärpt lagstiftning för omsorgen – rätt till goda levnadsvillkor och inte bara skälig levnadsnivå, som i dagens socialtjänstlag. Kommunerna ska kunna anställa läkare, fler sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor med högre kompetens.

 

 

 

 

 

 

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-02-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas