Redaktionen | Förbundsordförande

Du kan påverka

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-05-16

Nu finns studiematerialet Tillsammans mot ensamhet för er medlemmar och föreningar som vill bidra till att minska ensamheten bland äldre. Det är alldeles för många seniorer i Sverige som är ensamma. Vi i seniororganisationerna kan förändra situationen.
I studiematerialet finns berättelser både om hur det är att vara ensam och om personer som tagit sig ur ensamheten, fått nya vänner och ett nytt rikt liv. Oavsett om ni tillhör dem som har ett stort antal människor runt sig eller är ensamma, så är vi alla seniorer och vi kan mötas på lika villkor. Vi tror på tanken att äldre möter äldre och vi kan motverka ensamheten och arbeta för mer gemenskap. Jag hoppas ni låter er inspireras av studiematerialet och bidrar med insatser för att motverka ensamhet.

Seniorers unika erfarenhet och kompetens behövs i politiken.

Så till aktuell politik: vad innebär regeringens vårbudget för oss seniorer och varför är det viktigt att rösta i det stundande EU-valet?
Regeringens vårbudget innehöll dessvärre tråkiga nyheter. Inom äldreomsorgsområdet ska det omfördelas en del medel från den av riksdagen beslutade budgeten i december, men sammantaget dras det ned på anslagen till äldreomsorgen med strax över 300 miljoner kronor.
Det är bedrövligt. Vi vet att det tvärtom behövs betydande tillskott till just äldreomsorgen. Det behövs förstärkningar på flera områden: personalens kompetens, omsorgens kvalitet och trygghet, personalkontinuiteten, måltiderna och att fler får plats på särskilda boenden. Dessutom har en satsning på statligt stöd till idrott för äldre, Äldrelyftet, lyfts bort. Inte minst är det beklagligt då vi vet att idrott och motion bidrar till att många håller sig friska, ger glädje i fritiden samt ett socialt sammanhang och gemenskap.

Den 26 maj håller Sverige val till Europaparlamentet. Vi vill ha ett Europa för alla åldrar. Var femte invånare och mer än var fjärde väljare i Sverige har fyllt 65 år. Men det avspeglas inte bland svenska EU-parlamentariker. Vid EU-valet 2014 hade 7,5 procent av partiernas kandidater fyllt 65 år. Bland kandidaterna som sedan valdes in var 15 procent över 65 år. Långt ifrån tillräckligt.
I årets val har bara 7,4 procent av partiernas kandidater fyllt 65. Fyra av de tio partier som i dag kommer från Sverige har inte en enda kandidat som fyllt 65 år (C, FI, S och SD). Det är uselt.
Seniorers unika erfarenhet och kompetens behövs i politiken. Världen är orolig och Europa står vid ett avgörande vägskäl. I detta läge skulle kloka seniorer göra särskilt stor nytta. Därför uppmanar jag alla att kryssa en senior.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-05-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas