Redaktionen | Ordförande

Fram för fler seniorer

Christina Rogestam
Publicerad 2016-06-17

Vi seniorer är underrepresenterade i de politiskt valda församlingarna. Det visste vi förut. Men nu har den nyligen avlämnade Demokratiutredningen visat detta svart på vitt. Vi är förvisso överrepresenterade bland riksdagspartiernas medlemmar. Men sett till de valda blir bilden ganska dyster. På listorna till kommunfullmäktige är seniorerna hyfsat representerade, fast i stor utsträckning på så kallat icke-valbara platser. I riksdagen finns ett tiotal över 65 år.

Så ser det inte ut i andra länder. När detta skrivs pekar allt på att den av de två stora partiernas kandidater som blir vald i det amerikanska presidentvalet kommer att fylla 70 under mandatperioden.
Nå, men spelar det någon roll att det är så få seniorer bland beslutsfattarna i riksdagen och i kommunerna? Ja, det gör det.

Seniorerna är helt enkelt för få för att få ordentlig tyngd i äldrefrågorna i politiken. Det finns ett växande missnöje med hur politikerna hanterar för oss viktiga frågor.

  •  Pensionssystemet som inte levererar pensioner man kan leva på.
  •  Den högre skatten på pensioner.
  •  Bristen på särskilda boenden och trygghetsbostäder.
  •  Rätten att välja och välja bort, bemanning i hemtjänsten och äldreomsorgen
  •  Det skriande behovet av insatser för demenssjuka.
  •  Bättre mat i hemtjänst och på äldreboenden.

Listan kan göras ännu längre. Detta vill vi ändra på. Och det är nu vi ska agera. Det är nu vi ska höja våra röster.
Ni som är medlemmar i ett parti – var aktiva och delta i diskussionerna om vilka kandidater som ska finnas med i provval och på val-
sedeln. Delta med liv och lust i diskussionerna om vilka frågor partiet ska föra fram inför valet.

Ni som inte är medlemmar i något parti, men som delar upprördheten över hur det är ställt för äldre i dagens samhälle kan ändå besöka aktiviteter som partierna har och ställa frågor och tala om vad ni tycker är viktigt. Kräv besked! Skriv till riksdagsledamöter och lokala politiker. Var envetna. Tala om att svaret är viktigt för hur ni ska rösta i nästa val.
Men vänta – valet är inte förrän 2018 – varför redan nu? Därför att förberedelserna i partierna börjar så smått dra igång och ju tidigare vi kan lyfta viktiga frågor för seniorer desto större är möjligheterna att få med dem.

Förberedelserna i partierna börjar så smått dra igång

Det är under 2017 som partierna kommer att bestämma vilka som ska stå på listorna och vilka frågor de vill lyfta i valrörelsen. Därför ska vi börja nu. Det är viktigt att vi seniorer påverkar vilka personer som kommer att kandidera. Och det är viktigt att de för äldre så angelägna frågorna kommer högt upp på valprogrammen. Det är inte säkert att några andra ser till att det blir så.
Det borde vara viktigt för partierna att ha en god representation av 65-plussare på sina listor – inte minst för att visa att de tar tillvara all den klokskap och erfarenhet som vi seniorer har samlat på oss. Och vi är 25 procent av väljarna.
Det är en fråga om demokrati!

Gör Din röst hörd! Och börja nu!

Christina Rogestam
Publicerad 2016-06-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas