Redaktionen | Ordförande

Gör om och gör rätt!

Christina Rogestam
Publicerad 2016-03-02

I Aktuellt för några veckor sedan kunde man se två partiledare puckla på varandra i en ordstrid om en föreslagen ingångslön på 15 000 kronor per månad. Den som försvarade förslaget gjorde det med tillägget att det skulle vara lägre arbetsgivaravgift och lägre skatt än för andra löntagare. En ovärdig inkomstnivå, sa han som ville ha en betydligt högre lönesumma även under de allra första åren för en nyanländ på den svenska arbetsmarknaden.

En snittpensionär har ungefär 16 000 kronor i månaden (inklusive tjänstepension) och betalar en högre skatt än löntagare. Det betyder, om man ska tro den ene partiledaren, att ungefär 1 miljon seniorer lever på en ovärdig inkomstnivå. Och ska man tro den andre borde i vart fall skatten inte vara högre utan tvärtom lägre än för löntagarna.
Men ingen av dem verkade ha tagit till sig den ekonomiska verkligheten som gäller för en mycket stor del av dagens pensionärer, inte minst många kvinnor.

Pensionssystemet måste ses över och förändras.

Aftonbladet har gjort en stor insats i folkbildningens tjänst när de i en serie artiklar visat hur det nuvarande pensionssystemet fungerar och hur det slår för dagens och morgondagens pensionärer. Det behövs reportage om hur det var tänkt och hur det blev.
När pensionssystemet reformerades var argumenten att bördorna skulle delas solidariskt över generationerna, att pensionerna skulle följa lönerna och att arbeta många år skulle löna sig i pensionskuvertet. Alla vinner på nya systemet – kunde man läsa i Aftonbladet i januari 1999. Men så har det inte blivit, snarare tvärtom.
Bromsen i pensionssystemet har sänkt pensionerna tre gånger. Pensionärerna har på egen hand fått ta hela smällen. En snittpensionär förlorar totalt cirka 46 000 kronor åren 2010-2017 på grund av bromsen, pengar som aldrig kommer tillbaka. Och det är först i år som pensionen i kronor är större än 2009.
Pensionerna följer inte lönerna. Pensionerna har de senaste tio åren stått helt still räknat i dagens penningvärde medan lönerna ökat med 20 procent.

Pensionssystemet är underfinansierat och garanterar inte den utlovade ekonomiska tryggheten för oss seniorer. Riksdag och regering skulle aldrig besluta om att sänka lönerna, men detta är precis vad som redan skett tre gånger med pensionerna. Och så länge det nuvarande pensionssystemet inte förändras kommer pensionerna fortsätta att halka efter inkomstutvecklingen.
SPF Seniorerna anser att pensionssystemet måste ses över och förändras. Det ska inte pensionera ut människor i fattigdom på inkomstnivåer det inte går att leva på. Vi har ställt frågan till partierna utan att få några andra svar än att nuvarande system är stabilt och bra. Det är dags att vakna! Pensionssystemet är inte värdigt det svenska samhället. Gör om och gör rätt! Och ta bort den högre skatten på pensioner nu!

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF Seniorerna

Christina Rogestam
Publicerad 2016-03-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas