Redaktionen | förbundsordförande

Ingen annan gör jobbet åt oss!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2022-09-30

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla er medlemmar, förtroendevalda och medarbetare i SPF Seniorerna som har engagerat er under valrörelsen och arbetat för att förbättra seniorers villkor i samhället. Ni har arrangerat utfrågningar och debatter, skrivit insändare och debattartiklar, hörts eller synts i radio och tv, ställt krav och frågor till politiken. Och detta i sakfrågor som spänner från bostadsfrågor och pensioner till åldersdiskriminering och vård och omsorg.
Kom ihåg att ni inte bara har gjort och gör ett fantastiskt jobb för alla oss seniorer, utan också att om inte vi i SPF Seniorerna skulle vara seniorers röst i samhället, kräva förändringar och ryta ifrån – så skulle ingen annan ta vår plats och göra det åt oss. Detta har valrörelsen tydligt visat. Utan oss finns en betydande risk att de äldrepolitiska frågorna inte skulle ta särskilt mycket plats alls i samhällsdebatten. Det värmer mig och gör mig stolt att vara förbundsordförande för en så vital och viktig kraft i samhället.

På riksplanet har valrörelsen bjudit på både toppar och dalar. Vi har bidragit mycket till att pensionsfrågan har debatterats bland väljare och politiker, för första gången i en valrörelse på flera decennier – det ska vi vara stolta över, men än är vi inte i mål. Däremot känner jag en viss besvikelse över att äldreomsorgen inte tagit större plats. Inte minst mot bakgrund av att Corona-kommissionen var mycket tydlig med att svensk äldreomsorg har omfattande förändringsbehov, IVO har under valrörelsen kommit med svidande kritik. Samtidigt vet jag att SPF Seniorerna runt om i landets kommuner ställt politiken till svars och radat upp olika förbättringskrav för äldreomsorgen. Det ska vi fortsätta med, för vi behövs.

I skrivande stund har jag bara tillgång till det preliminära valresultatet. När ni läser detta kommer sannolikt mer att ha fallit på plats kring hur land, regioner och kommuner kommer att styras under mandatperioden. Men en sak är säker, vi i SPF Seniorerna ska så fort en regering är på plats föra fram våra krav. Det handlar om att Sverige behöver en renodlad äldreminister, högre pensioner, en värdig äldreomsorg och ett samhälle utan åldersdiskriminering.
Hösten har börjat göra sitt intåg. Luften blir krispigare, trädens löv skiftar i färg och dagarna blir kortare. Men höst innebär också att SPF Seniorernas betydelsefulla verksamhet i föreningar och distrikt nu är i full gång med fokus på aktiviteter, gemenskap och rekrytering samt analys och diskussion om hur vi ska vara med och forma framtidens samhälle.

 

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2022-09-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas