Redaktionen | Förbundsordförande

”Jag vill se en värdig äldreomsorg”

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-10-15

Hösten innebär att det politiska året nu har inletts och frågan är då vad vi har att vänta inom äldrepolitiken?
Regeringens höstbudget innehöll både redan kända satsningar och några nyheter. Skatten sänks vid årsskiftet för de seniorer som idag betalar högre skatt än löntagare, alltså för de med pensioner över 17 000 kronor per månad. Men skatteskillnaden försvinner inte fullt ut, samma grupp pensionärer kommer år 2020 fortfarande att betala högre skatt än löntagare. Vallöftet från regeringen bestod i att helt ta bort den högre skatten på pensionsinkomster till år 2020, ett löfte som alltså inte kommer att uppfyllas.
Seniorer med låga inkomster som har garantipension och/eller bostadstillägg kommer att se förstärkningar av inkomsten nästa år. Garantipensionen höjs med 200 kronor innan skatt och taket i bostadstillägget höjs till 7 000 kronor. Det är å ena sidan positivt, även om bara ett par procent av pensionärerna räknar med tillskott som gör verklig skillnad. Å andra sidan medför ett höjt grundskydd att det blir ännu mindre lönsamt att ha arbetat som pensionär.

Politiken måste erkänna pensionssystemets brister och renovera det.

Nästa år kommer en pensionär med fullt grundskydd att ha ungefär samma inkomst efter skatt som en genomsnittpensionär. Tacken för ett långt arbetsliv blir en disponibel inkomst som alltså motsvarar samhällets signal på vad som anses behövas för att precis kunna klara sig på äldre dagar – fullt grundskydd. Det är helt enkelt orimligt att inga förstärkningar samtidigt görs i den inkomstrelaterade pensionen. Politiken måste erkänna pensionssystemets brister och renovera det.
Regeringen har lyssnat på oss seniorer och lägger nu visst fokus på att motverka ensamhet och stärka idrotten för äldre, det hoppas jag att ni får nytta av ute i föreningarna.

Men de nedtrappningar för äldreområdet som helhet som regeringen gjorde i vårbudgeten består, tyvärr. Det handlar nu snarare om omfördelning av medel än om nya medel. Detta är otillräckligt, äldreomsorgen måste ha mer resurser.
Jag vill se en värdig äldreomsorg utifrån äldres behov och med goda personalvillkor. Så är det inte på särskilt många håll idag – här finns mycket kvar att göra.

Statsanslagen till kommuner och regioner höjs med 5 miljarder kronor i höstbudgeten. Av dessa riktas 1,5 miljarder till vård och omsorg, medan 3,5 miljarder är allmänna bidrag till kommunerna.
Det är upp till oss i SPF Seniorerna att noga följa detta och ställa krav ute i kommuner och regioner – äldres vård och omsorg ska prioriteras. Vi accepterar inte neddragningar eller försämrade villkor.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-10-15
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas