Redaktionen

Låt inte snålheten bedra visheten

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2024-06-17

I tuffare ekonomiska tider är det inte ovanligt att kommuner och regioner drar in på olika utgifter i sina verksamheter. Och det är i viss mån helt rätt, det offentliga ska vara aktsamma med våra skattepengar och spendera dem där de gör bäst nytta. Tyvärr räknas ofta förebyggande insatser riktade till seniorer bland de kostnader som inte anses nödvändiga. Resultatet blir att det sparas in på insatser i ena änden, utan vidare överväganden om vad det kommer att kosta i den andra. Det kan kosta mer än det smakar.

Forskning visar att alla typer av aktiviteter för seniorer är hälsofrämjande, oavsett om det rör sig om fysiska, mentala eller sociala aktiviteter. Och aktiviteter är själva kärnan i SPF Seniorernas föreningsliv. Varje år genomförs omkring 100 000 aktiviteter över hela landet. Men det kostar att arrangera aktiviteter och för många seniorer med låg pension kan kostnaden vara ett hinder för att delta i föreningslivet. Här är samhällets stöd till civilsamhället oerhört viktigt.

Att få hyra bra och tillgängliga mötesplatser till låg kostnad samt ha möjlighet till förenings- och aktivitetsstöd är för många föreningar en förutsättning för att kunna erbjuda aktiviteter till rimliga kostnader.

Möjlighet till subventionerad kollektivtrafik, lunchrabatter, prisvärda motionsmöjligheter inom- och utomhus är också insatser som bidrar till minskad ensamhet, isolering och sjukdomsrisk hos äldre. Tyvärr ser vi att detta är något som sparas in på, hyror höjs och föreningsbidrag minskar. Kostnaden i form av ökad ofrivillig ensamhet med negativa hälsoeffekter samt ökat vård- och omsorgsbehov som kan följa av det riskerar att med råge överstiga den initiala besparingen.

Fallolyckor leder till höga kostnader för samhället varje år. Genomsnittlig kostnad för en person som skadas svårt uppskattas till drygt 273 000 kr. Just fallolyckor går att förebygga med relativt små medel. Fixartjänster, att få hjälp med diverse småjobb som att hänga upp gardiner eller byta glödlampa i taket, är ett exempel. Ett annat är utdelning av gratis broddar under vintern. Båda insatserna minskar risken för fallolyckor och är därmed en god besparing både ekonomiskt och för den enskilde individen som slipper onödigt lidande.

Min uppmaning till landets kommuner och regioner är att tänka efter ordentligt. Spara inte in på oss seniorer, det kan bli mycket dyrare i slutänden. Jag vill också uppmana alla våra medlemmar att framföra samma budskap till sina kommuner och regioner.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2024-06-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas