Redaktionen | Ordförande

Nu heter vi SPF seniorerna

Publicerad 2015-01-28

Vid årsskiftet hände mycket. Förbundet fick ett nytt namn och nya stadgar i enlighet med kongressens beslut i Jönköping i somras.

SPF Seniorerna är namnet som vi ska träna på att skriva och säga. Den nya logotypen finns här ovan. Stadgarna för förbundet gäller nu direkt, stadgarna för distrikt och respektive förening sedan ni vid årsmöten fattat beslut om dem.

Strax före årsskiftet blev det också klart att det inte blir något extra val i vår. Det innebär att vi får fortsätta att driva våra frågor gentemot regering och riksdag på vanligt sätt och inte i en vintrig valrörelse. Här är några av de viktigaste frågorna:

Öka vår rätt att välja!
Vi seniorer ska ses som individer, inte som ett kollektiv. Vi är alla unika, med egen vilja och egna önskemål. Med många års erfarenhet vill vi kunna påverka innehållet i omsorgen, ha inflytande när kommunen utformar nya bostäder och välja bort en hemtjänst vi inte är nöjda med. Vård och omsorg ska utgå ifrån varje äldre människas enskilda behov och trygghet. Kvalitet och innehåll ska stå i centrum, inte vem som utför vården och omsorgen. Det är den enskilde och dennes anhöriga som vet bäst vad som passar och vilka behov och önskningar den äldre har – inte politikerna.

Utvärdera pensionssystemet!
20 år efter att beslutet om ett nytt pensionssystem fattades är det tydligt att flera av grundprinciperna inte uppfylls: pensionerna följer inte löneutvecklingen, bromsen slår till och sänker pensionerna trots att inget extremt inträffat och skillnaden i pensionskuvertet på att ha arbetat och inte ha arbetat är marginell. Trots hög sysselsättningsgrad, många år i arbetslivet och att vi går i pension sent är svenska pensionsnivåer på väg mot EU-botten. Pensionerna ska varken åka berg- och dalbana eller halka efter löneutvecklingen – vi ska kunna leva på våra pensioner. SPF Seniorerna vill se en ordentlig utvärdering av pensionssystemet.

Avskaffa den högre skatten på pensioner!
Lika beskattning vare sig man jobbar eller har gått i pension är en självklarhet. Regeringen måste genomföra det de lovat i höstens valrörelse. (Allianspartierna har ju lovat att inte rösta emot!)

Sänk flyttskatterna, bygg tillgängligt – men framför allt: bygg!
Det måste byggas fler bostäder. Vid renoveringar bör man tänka på oss seniorer och göra bostäderna mer tillgängliga genom att ta bort trösklar och trappor och där det är möjligt sätta in hissar. Inte bara brist på ändamålsenliga bostäder men också höga flyttskatter bidrar till att seniorer drar sig för att flytta och att anpassa sitt boende efter behoven. SPF Seniorerna vill att flyttskatterna sänks och att det både byggs och renoveras tillgängligt.

Tillsammans kan och ska vi förbättra livssituationen för landets seniorer!

Christina Rogestam 
Ordförande i SPF seniorerna

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas