Redaktionen | Förbundsordförande

Nu kavlar vi upp ärmarna!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-08-26

Jag hoppas att sommaren har varit bra för er alla. Med allt från god mat och sköna ljumma kvällar till minnesvärda upplevelser och tid för såväl eftertanke som vila. I skrivande stund går vi mot en vardag där samhället börjar öppnas upp, vi kan åter umgås med nära och kära och vi kan planera för en höst med aktiviteter i våra föreningar.
Att rekrytera nya medlemmar och få tillbaka de som lämnat under pandemin är avgörande för vår verksamhet den närmaste tiden. Vi behöver bli fler för att utveckla vår gemenskap och för att bli starkare så att vi kan göra våra röster hörda i samhällsdebatten runt om i landet.
I varje kommun finns det seniorer som behöver samhällets stöd i form av vård och omsorg. Det är förstås olika förutsättningar i en storstad och i en mindre kommun, i norr och i söder.
Men hur vården och omsorgen om äldre utförs och vad som ingår, på vilka grunder, vad man kan förvänta sig och vad det får lov att kosta skiljer sig åt.

Det är helt enkelt inte rimligt att det i Sverige saknas övergripande strukturer för och en definition av äldres vård och omsorg. Ansvar och ledarskap är otydligt. Kompetenskraven på personalen i äldreomsorgen skiljer sig åt mellan kommunerna och kan till och med förbises på sina håll. Vad som krävs och hur lång väntetiden är för att få en plats på ett särskilt boende är olika beroende på var i landet man bor.
Otaliga gånger har beslutsfattare sagt att de vill satsa på och förändra äldres vård och omsorg, men utan att tumma särskilt mycket på gällande strukturer. Det blir då till ganska tomma löften, för det håller inte att lappa och laga.

Vi ska arbeta för en vård och omsorg om äldre där det från statens sida tas ett helhetsgrepp, för någon annan kan rimligen inte göra det. Det behövs en definition av äldres vård och omsorg och nationella minimikrav på densamma. Slut med oklara och skilda villkor mellan kommunerna, vi vill se ledarskap och ansvar. Kompetenskrav på personalen, tydlig ansvarsfördelning, bättre medicinsk kompetens i alla led och ekonomisk prioritet. Som äldre ska man veta vad man kan förvänta sig och kräva när det gäller vård och omsorg.
Vi i SPF Seniorerna har redan åstadkommit en hel del för att förbättra seniorers villkor. Det ska vi vara stolta över, men inte nöjda. Orättvisor finns på många håll. Vi ska motverka åldersdiskriminering, kämpa för högre pensioner, verka för fler bostäder för seniorer och högre kvalitet i vård och omsorg. Nu när hösten närmar sig kavlar vi upp ärmarna och arbetar vidare för ett samhälle med seniorrespekt.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-08-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#9
senioren-nr-9
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Kjell Bergqvist står upp för sig själv- och andra
  • Många vägar till nya vänner
  • Kommunen svek -SPF Seniorerna ryckte ut

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas