Redaktionen | Förbundsordförande

Nu kavlar vi upp ärmarna!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-08-29

Jag hoppas att alla ni medlemmar i SPF Seniorerna har haft en skön sommar. Nu är det snart höst och dags att kavla upp ärmarna i arbetet för bättre villkor för landets seniorer.
Nära hälften av landets kommuner har brist på platser i särskilda boenden för äldre. Människor i stort behov av omsorg tvingas bo kvar hemma mot sin vilja, vilket kan skapa onödigt lidande, otrygghet och skador. Platsbristen gör att en del äldre med stora vård- och omsorgsbehov blir kvar för länge på sjukhus och genererar proppar i vårdsystemet. Det är orimligt att kommunerna dels inte planerar bättre när antalet äldre växer, dels att det skiljer sig väldigt mycket från kommun till kommun. Framförallt är det upprörande att dålig planering inte för med sig några kännbara konsekvenser – här menar vi att det krävs skärpning och förändring. Vi vill att det införs nationella kvalitetskrav inom omsorgen så att kvalitet och tillgång till densamma både blir bättre och mer likvärdig över landet. Därtill anser vi att socialtjänstlagen bör skärpas och att äldre ska ges rätt till goda levnadsvillkor, inte bara skäliga.

Digitaliseringen av samhället för mycket gott med sig, men leder också till att en del människor riskerar att hamna utanför och inte kan delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Från SPF Seniorerna vill vi uppmärksamma de hundratusentals seniorer som inte har kunskapen, viljan eller ekonomiska möjligheter att vara delaktiga i den digitala världen. Några av våra krav är:

  • Det offentliga ska ta huvudansvar för att alla invånare, kostnadsfritt, har möjlighet att skaffa och utveckla sin digitala kompetens.
  • Samhällets tillgänglighet och service måste förbättras och ta större hänsyn till de som inte använder internet. Alternativ till det digitala ska alltid finnas.
  • Alla ska ha samma möjligheter att delta i samhällslivet. Mer samverkan med seniorer i utformningen av digitala tjänster, verktyg och utbildningsinsatser.
  • Någonstans att vända sig och få bättre digitalt stöd.

Vi vill att det införs nationella kvalitetskrav inom omsorgen.

Under årets Almedalsvecka deltog SPF Seniorerna i flera olika seminarier. Ett av dem berörde ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Det finns ett stort vetenskapligt stöd för att ett vaccinationsprogram som innehåller säsongsbunden influensa, pneumokocksjukdom, difteri, stelkramp och bältros ger samhällsekonomiska besparingar och minskad dödlighet bland äldre och riskgrupper. Kostnaden för ett nationellt vaccinationsprogram är liten för staten – men väldigt viktigt för möjligheten till en frisk ålderdom. Det är dags att staten nu går från ord till handling!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-08-29
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas