Redaktionen | Förbundsordförande

Nu lämnar jag klubban vidare

Christina Rogestam
Publicerad 2017-06-08

Tiden går fort och nu är det dags för kongress igen. Denna gång i Gävle.
Jag har haft förtroendet och ansvaret att leda SPF Seniorerna under de tre åren sedan kongressen i Jönköping. Ansvarsfullt, spännande, inspirerande, roligt, lärorikt och jobbigt är några ord som kan karaktärisera åren. Därtill tidiga mornar och sena kvällar, utredningar och PM som ska läsas, artiklar som ska skrivas, oräkneliga tågresor till Stockholm och runt om i landet. För att inte tala om alla nätter på hotell.

Var ni än verkar bland de drygt 800 föreningar och 27 distrikt runt om i landet – stort tack för ert engagemang och arbete

Har allt mitt arbete tillsammans med förbundsstyrelse och kansli gjort livet bättre för seniorerna? Några positiva åtgärder har vi bidragit till genom att hålla tummen i ögat på regeringen, som till exempel borttagandet av den högre skatten på pensioner upp till 14 000 kronor i månaden, bättre bemanning inom vård och omsorg – inte minst nattetid, och vi har förhindrat några förslag som skulle inneburit försämringar på kort eller lång sikt av pensionssystemet.

Men det vi framför allt gjort är att ha lyft våra frågor i media – pensionssystemet som måste reformeras, förbättringar för seniorerna med sämst ekonomi nu – inte om tjugo år, tillgängliga bostäder till rimliga hyror så även seniorer med begränsad ekonomi har råd att flytta dit, höjning av bostadstillägget inklusive hyrestaket och förmögenhetsprövningen, och så maten på äldreboende och i hemtjänsten. Dagens höjdpunkt för många, för andra en ensam oinspirerad stund över en mikrad låda. Rätten att ha inflytande på sin situation, att välja och framför allt kunna välja bort.
Förening för alla och Föreningsguiden – hjälpmedel för föreningarna att inspirera nya och mångåriga medlemmar till engagemang och sociala insatser för varandra. Vi har ett ansvar och många möjligheter att dra människor ut ur ensamhet och overksamhet.
Statsministern, partiledare, statsråd och partisekreterare är några av alla de beslutsfattare som fått en duvning i de viktigaste frågorna för seniorer.

Något som gått mindre bra är medlemsutvecklingen och bytet av medlemsregister. Kongressen beslöt att vi alla gemensamt skulle få till en ökning av antalet medlemmar med 5 procent per år. Så blev det inte. Men trots att vi minskat har vi minskat mindre än andra ideella organisationer. Och att bytet av medlemsregistret gått på kryckor, minst sagt, vet de flesta.

Det har varit roligt att vara ute i landet och se den fina verksamheten som bedrivs i våra föreningar. Många är aktiviteterna för att bryta ensamhet och stimulera fler till ett rörligt liv, ge möjligheter att få nya intryck och träffa gamla och nya vänner. Var ni än verkar bland de drygt 800 föreningar och 27 distrikt runt om i landet – stort tack för ert engagemang och arbete! Stort tack också till våra kompetenta medarbetare på förbundskansliet! Vad skulle förbundet vara utan er?

Nu lämnar jag klubban i goda händer och drar vidare. Fortfarande fylld av engagemang för att göra Sverige till ett bättre land för alla seniorer.
Stort tack för de här åren!

Christina Rogestam
Publicerad 2017-06-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas