Redaktionen | Chefredaktören

Patientomsorg på riktigt

Kristina Adolfsson
Publicerad 2018-11-08

Skulle du vilja veta om din vårdcentral, tandläkare, vårdhem, dagverksamhet eller närmaste sjukhus var ”Utmärkt”, ”Bra”, ”Behöver förbättras” eller ”Olämplig”?
Jag utgår ifrån att du skulle svara ett rungande JA på den frågan.
Ponera nu att din vårdcentral faller inom den ändå hyggliga indelningsgruppen ”Bra” – skulle du vilja veta hur den placerat sig inom kategorierna ”Äldre personer” och ”Personer vars omständigheter gör dem sårbara”?

I Storbritannien är det mycket enkelt att få reda på precis hur välskött, effektiv, omhändertagande och receptiv en vård- och omsorgsenhet är. Detta tack vare Care Quality Commission, ett oberoende offentligt organ som inrättades 2009 och som har i uppdrag att företräda landets alla patienter genom att reglera, inspektera och förbättra all vård i riket.
Gå gärna in på Care Quality Commissions hemsida och kika under rubriken ”Latest reports” och häpna över hur genomarbetad, lättbegriplig och transparent varje inspektion är. Där omtanken och samvetsgrannheten alltid är riktad mot ett och samma håll – patientens.

I Sverige är vi inte där. Ännu.

I Sverige är vi inte där. Ännu. Men kanske kan SPF Seniorernas Jönköpingsdistrikts utmärkta och grundliga vårdcentralsinventering – som snart får efterföljare i flera andra distrikt – leda oss dit. Läs och gläds i Senioren nr 8.
Gläds gör jag också åt att Peter Englund, den författare som bäst beskrivit krigens vedermödor och fasor exklusivt för Senioren påminner oss om dumheten i ett av de värsta krigen. Du hittar även hans text i Senioren nr 8.

Trädgård: Som små röda krusbladiga träd står purpurkålen och lyser upp i höstmörkret tillsammans med grönkålen och palmkålen. Ger vinterns vackraste rabatt.

Bok: I Malström skriver Sigrid Rausing återigen lika personligt som i sin första bok, om ett år i Estland post-Sovjet. Nu handlar det om när hennes bror faller ner i ett heroinberoende som slutar i hans hustrus uppmärksammade död.

Omsorg: Att få dela sorg och glädje med andra i samma situation, som verkligen förstår, är viktigt. Tar du helt eller delvis hand om en anhörig? Gå med i vår Facebookgrupp Anhöriga i SPF Seniorerna.

Kristina Adolfsson
Publicerad 2018-11-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas