Redaktionen | förbundsordförande

Regeringar kan tänka fel

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2023-11-03

I vår komplexa värld är det lätt att politiska beslut blir felaktiga. Jag har försökt förstå vad regeringen vill med sin budget för 2024. De beslut och åtgärder som beskrivs i förslaget är avgörande för vårt svenska samhälles rättvisa. Jag har alltid utgått ifrån att oavsett vilka som bildar regering så vill dom vårt bästa. Men nu frågar jag mig – hur tänker regeringen?  
Under många år har jag varit engagerad i folkbildningen och ser med både bestörtning och skepsis hur regeringen aviserat att de kraftigt ska minska bidragen till studieförbunden. Folkbildning skapar sammanhang, minskar utanförskap och gör oss mindre ensamma. Allt det som regeringen säger att de vill prioritera. För mig går det inte ihop. 
Regeringen kommer även att sänka skatten för seniorer, vilket i praktiken betyder cirka 200 kronor mer i plånboken i månaden, för att kompensera för inflationen. Men samtidigt väljer man att inte justera den allmänna pensionen som halkat långt efter kostnadsutvecklingen. Och detta trots att det finns utrymme för justeringar. Med ökade kostnader för mat, boende och höjda avgifter i sjukvården blir det allt svårare för seniorer med låg pension att få vardagen att gå ihop. Fattigdomen ökar bland äldre, det är oacceptabelt.

Välfärden är underfinansierad – det drabbar alla, inte bara oss seniorer. Och det kommer att påverka oss under lång tid, inte bara denna budgetperiod. Investeringsstödet för att bygga särskilda boenden för äldre försvinner vid årsskiftet eftersom regeringen inte tycker att det varit så effektivt, men något alternativ har inte presenterats. Det är redan ont om lämpliga bostäder för seniorer och värre kommer det att bli.

Ideologi och politiska intressen är faktorer som påverkar regeringars tankar och beslut. Om en regering är fast i en viss ideologisk övertygelse kan det leda till att den bortser från alternativa lösningar eller blundar för potentiella problem.
Dessutom kan politiska intressen ibland gå före samhällets bästa och det kan leda till beslut som inte är i medborgarnas intresse. Det kan påverka vår livskvalitet, ekonomi och samhällets stabilitet.
Därför är det viktigt att vi som medborgare är medvetna om möjligheten att regeringar kan tänka fel och att vi är beredda att ifrågasätta och utmana dess beslut när det behövs. 
Här fyller SPF Seniorerna en viktig roll att vara seniorernas röst och uttryckligt tala om när saker och ting blivit fel – men även ge förslag på lösningar. Det är ett av förbundets viktiga uppdrag. Oavsett vem som sitter vid makten.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2023-11-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas