Redaktionen | FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Skriv under vårt upprop!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2020-08-26

Jag hoppas att ni alla har haft möjlighet att njuta av sommaren i form av blomsterprakt, ljusa kvällar, grillade måltider och kanske några salta bad. Och förstås ha passat på och träffat familj och vänner utomhus i olika sammanhang. Hösten står snart för dörren och med den nya tag i vårt arbete för bättre seniorvillkor runt om i landet. För det behövs.
Strax innan sommaren tog fart på riktigt drog vi igång vårt upprop för äldreomsorgen. Det handlar i grunden om det omfattande förändringsbehov som finns i äldreomsorgen. Vi i SPF Seniorerna har sedan flera år tillbaka pekat på bristerna i vården och omsorgen om äldre.

Tyvärr har många politiker och tjänstemän, på alla nivåer, varken tagit våra och andras rop på allvar eller visat intresse för att åtgärda bristerna. Allt för ofta har man pekat på att det är någon annans ansvar, budgetpost eller fel. Ord utan handling har ingen betydelse. Vi kräver seniorrespekt.
Nu ställer vi krav på ordentliga förändringar i alla led: en omsorg som utgår från individens behov – med högre medicinsk kompetens och fler geriatriker, utbildningskrav för personalen, bättre arbetsvillkor, skärpt socialtjänstlag, förändrade strukturer, bättre farmaceutisk kompetens, högre ekonomisk prioritering och ett tydligt ansvarsutkrävande.

Vi ska vara garanten för att frågan inte glöms bort

Skriv under vårt upprop och sprid det till fler i din familj, vänskapskrets och förening. Vi behöver bli fler som sätter högre tryck på politiker i kommuner, regioner, riksdag och regering.
Inte minst är det avgörande att vårt påverkansarbete på lokal och regional nivå framöver drivs med minst lika mycket kraft som innan coronapandemin tog fart. Vi i SPF Seniorerna ska vara garanten för att frågan om äldres vård och omsorg inte glöms bort. Detta är viktigt också för att visa på nyttan med att vara och bli medlem.
Ju fler vi är som ställer krav desto mer kan vi öka trycket för en riktig förändring i vården och omsorgen. Ni som verkar lokalt och regionalt för SPF Seniorerna har en mycket viktig uppgift. Ta fram underlag och granska hur det står till i kommunen och regionen. Ställ frågor och utkräv svar, ansvar och handling. Låt ingen fråga stå obesvarad, låt ingen hänvisa till någon annans ansvar, ge er inte förrän förändring blir verklighet.

Till sist vill jag påminna om att smittrisken och faran som följd av coronapandemin inte är över. Använd ert sunda förnuft, var försiktiga och håll avstånd.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2020-08-26
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas