Redaktionen | Förbundsordförande

Ställ politikerna mot väggen

Christina Rogestam
Publicerad 2016-11-09

Vem vann den bittra striden om att bli president i USA, världens viktigaste ämbete? När Du läser detta är det sannolikt klart om den tillträdande presidenten heter Donald Trump (70) eller Hillary Clinton (69). Resultatet är viktigt för hur världen kommer att utvecklas de kommande fyra åren och det kommer att påverka också oss i vårt nordliga hörn.

Ålderismen är långt borta när bägge de stora partiernas kandidater har passerat vår vanliga pensionsålder med råge. Där har vi mycket att lära av andra länders syn på seniorer. Man är inte passé bara för att man passerat 65. Tvärt om har vi 65-plussare kunskaper och erfarenheter som både arbetsmarknad och politik skulle behöva utnyttja bättre än i dag. Eftersom de inte verkar komma på det själva får vi tala om det för dem.

Här kommer ett tips inför vårens aktiviteter. En eller flera föreningar tillsammans kan bjuda in ledande politiker i kommunen till en utfrågning om vad man gjort hittills när det gäller viktiga frågor för seniorer och vad man har för avsikt att göra under de kvarvarande åren av mandatperioden. Samtidigt kan man visa siffror på hur representationen av 65+ ser ut i kommunen, i regionen/landstinget och riksdagen från den aktuella valkretsen. Och påminna om hur stor andel som är 65 år och äldre bland de som har rösträtt (snittet i landet är 25 procent, men i många kommuner väsentligt högre).

Ingen lyfter de viktiga frågorna för oss äldre bättre än vi seniorer Christina Rogestam

De flesta politiker är intelligenta personer. De förstår budskapet. Men för säkerhets skull kan vi vara extra tydliga och tala om att representationen av seniorer på listor och på valbar plats måste bli väsentligt bättre.
Annars finns risken för ett senioruppror och strömhopp till särskilda pensionärspartier eller partier som lyfter våra frågor och lovar åtgärder som de inte har pengar till.

Här kommer några förslag på frågor att ställa, men ni har säkert både fler och bättre på lager:

  • Den ekonomiska situationen för pensionärer: pensionssystemet som är underfinansierat, den högre skatten på pensioner, bostadstillägget, avgifter för hemtjänst, mat med mera. Vad vill era partier göra?
  •  Stort behov av fler vård- och omsorgsboenden, men än mer av ”trygghetsbostäder”. Vad planerar och prioriterar ert parti?
  •  Måltiden är en möjlighet att bryta ensamheten för många äldre. Vad gör ni för att vi äldre ska kunna ha en måltidskompis?
  •  Demenssjukvården och avlastning av anhöriga. Vilka planer har ni för detta?
  •  Trafiklösningar lämpliga för seniorer, insatser för att motverka fallolyckor, läkemedelsgenomgångar med mera.

Någon brist på frågor att ta upp finns inte. Det är bara för styrelsen att sätta igång. Planera, bjud in partierna (i god tid) och ställ era frågor. Och se till att svaren sprids till både medlemmar och allmänhet.
Ingen lyfter de viktiga frågorna för oss äldre bättre än vi seniorer. Därför ska vi höras och synas i debatten och finnas med där besluten fattas.

Christina Rogestam
Publicerad 2016-11-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas