Redaktionen | Förbundsordförande

Ta vara på att vi är 25 procent av väljarna

Christina Rogestam
Publicerad 2017-03-01

För några veckor sedan lanserades SPF Seniorernas Föreningsguide – en matnyttig och inspirerande guide för arbetet i föreningarna. Här finns många bra tips för hur man kan jobba med vi-anda, rekrytera och behålla, påverkan och inflytande, höras och synas. Idén till guiden kom från deltagarna i konferenserna ”Förening för alla” som förbundet anordnade under våren 2016.

Sista delen har fått rubriken Ordning och reda. Jag brukar tala om infrastruktur, det vill säga det som är nödvändigt för att föreningarna ska fungera. Dit hör styrelser med ordförande, kassörer och sekreterare i spetsen men med många, många andra involverade i att driva verksamheten.

Vi måste alla hjälpas åt för att få förbundets lokala verksamhet att fungera

Samtidigt som många tar ansvar i många år, är det andra som tvekar inför att ta på sig något uppdrag i styrelsen. Kan inte, orkar inte …

Tänk om! Hitta fiffiga sätt att dela på uppdragen så de inte blir så tidskrävande. Och i Föreningsguiden finns mycket inspiration och idéer att få. Vi måste alla hjälpas åt för att få förbundets lokala verksamhet att fungera, för att kunna erbjuda våra medlemmar den bredd av sociala aktiviteter som vi gör.

Ett stort tack till er som i och med årets årsmöten lämnar era uppdrag efter väl förrättat värv och ett ännu större välkommen till er som tar nu tar över ansvaret! Utan våra aktiva föreningar stannar förbundet.
Utan föreningarnas viktiga arbete skulle vi dessutom inte ha möjligt att få inflytande i de kommunala pensionärsråden, i landsting och regioner, och inte heller på riksplanet.

Jag och vår generalsekreterare Peter Sikström har, när detta skrivs, träffat partisekreterarna i KD, L och C. Övriga partier har fått ett påminnelsebrev om att vi gärna vill träffa dem.

Vi har talat allvarligt med dem om bristen på seniorer i beslutande organ, framför allt riksdagen, men också tagit upp våra viktiga frågor som behöver lyftas in i partierna valmanifest. Seniorernas ekonomi (skatter, pensioner och bostadstillägg), tillgängliga bostäder, vår rätt att själva ha inflytande även när vi blir äldre (valfrihet), vård och omsorg, hemtjänst med mera.

Varför inte ta steget in i politiken?

De närmaste månaderna är det hög tid att ta kontakt med partierna på din ort och i ditt distrikt för att tipsa om lämpliga seniorer att ha med i nomineringsdiskussionerna. Det finns många omkring dig med lång erfarenhet som kan göra stor nytta i det politiska arbetet i kommun, landsting eller riksdag. Och hur är det med dig själv? Varför inte ta steget in i politiken och arbeta för fler lämpliga bostäder för äldre, pensioner man kan leva på, bort med diskriminering av seniorer eller vad det nu är du brinner för.

Det är viktigt för partierna att ha en god representation av 65-plussare på sina listor – inte minst för att visa att de tar till vara all den klokskap och erfarenhet som vi seniorer har samlat på oss. Det har våra samtal med partisekreterarna bekräftat. Och vi är 25 procent av väljarna.

Tillsammans kan vi göra skillnad! Tillsammans blir vi starkare!

Christina rogestam, ordförande i SPF seniorerna

Christina Rogestam
Publicerad 2017-03-01
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas