Redaktionen

Vi behövs– och vi bidrar!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2024-05-13

Hur skulle Sverige klara sig utan seniorer? Det kan man fråga sig, men tyvärr är inte alla medvetna om hur viktiga vi är för att få samhället att fungera. Många av oss är kvar i arbetslivet allt högre upp i åldrarna och är en viktig resurs för arbetsgivare och samhället i stort. Andra bidrar stort genom ideellt arbete i föreningar och organisationer och stöttar barn och barnbarn, ett arbete som inte går att mäta i pengar.
Under 2023 slog antalet arbetande seniorer rekord, var femte person i åldern 65–74 år jobbar fortfarande. Vårt bidrag till Sveriges BNP landade på hisnande 170 miljarder, mer än hela bilindustrin. Var femte inbetald skattekrona kommer från en senior.

Oavsett orsak till fortsatt arbete är det viktigt att den seniora arbetskraften värdesätts högre än den gör idag.
Tyvärr ser vi alltför ofta att det är just de seniora medarbetarna som erbjuds att sluta vid en omorganisation. Inte sällan ombeds de att komma tillbaka när arbetsgivaren inser att ingen med rätt kompetens och kunskap finns kvar.
Det finns också en felaktig uppfattning att seniorer inte kan eller vill ta till sig nya arbetssätt, ny teknik och nya lösningar. Vi både kan och vill, eventuellt kan vi behöva lite längre tid.
I stället har vi erfarenhet och kunskap att luta oss tillbaka på som hjälper oss att dra slutsatser och hitta hållbara lösningar.
Här krävs en attitydförändring både hos arbetsgivarna och samhället i stort.
Det måste till bättre villkor för ett längre arbetsliv. Framför allt är det viktigt för framtiden så att morgondagens seniorer, våra barn, får bättre förutsättningar.

Många yrken där kompetens och erfarenhet är en bristvara är också sådana där kroppen slits hårt. Här har arbetsmarknadens parter ett stort ansvar att möjliggöra ett hållbart arbetsliv. Såväl tekniska lösningar som möjligheter till omskolning måste till. Inrättande av nya tjänster där seniorer kan få en mer rådgivande roll till yngre kollegor.
Det behövs mer kunskap om arbetande seniorer, deras drivkrafter, förutsättningar och behov. Ökad kunskap kan bidra till att den ekonomiska politiken utformas så att lagar och regler underlättar för seniorer att arbeta vidare.
Såväl strukturer som förhållningssätt måste anpassas så att seniorer både vill och fysiskt orkar med ett längre arbetsliv. Annars stannar Sverige.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2024-05-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas