Redaktionen | Förbundsordförande

Vi gör mer nytta än vi inser

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-12-02

Det är med glädje och tillförsikt jag tar del av att det nu är i det närmaste full aktivitet ute i distrikt och föreningar. Jag har själv deltagit vid ett antal ordförandekonferenser, jubileum och uppstartsmöten och där möter jag stort engagemang och glädje från alla. Glädje att få mötas igen och stort driv att ta sig an våra utmaningar – att förbättra vardagen för oss seniorer.
Hela ”SPF-Sverige” är på gång, det utbildas inför regionala och kommunala pensionärsråd för att vara en viktig del i kommuner och regioners framtida utmaningar – att bygga ett samhälle för alla, bra bostäder, en trygg hälso- och sjukvård, en äldreomsorg med hög kvalitet.
SPF Seniorerna gör skillnad och vi finns där för varandra. Det handlar framför allt om gemenskap, inflytande och livskvalitet. Vi betyder mycket för varandra, för oss själva och för alla seniorers villkor. Saken är att vi gör mer nytta i samhället än vad vi nog själva inser. Vi skapar och upprätthåller vänskap och gemenskap, vi ser till att människors liv fylls med mening, utmaningar och glädje. Vi träffas och pratar, motionerar, utbildar oss och blir klokare. Vi påverkar politikens inriktning i kommuner, regioner och på nationell nivå.

Allt detta ska vi fortsätta med och vi ska bli ännu bättre, ännu starkare och ännu fler under nästa år. Genom att värva och återvärva medlemmar, genom intressanta aktiviteter och gemenskap, genom att i olika sammanhang säga ifrån och påverka i de politiska frågor som rör oss seniorer.

Jag vill också passa på att påminna om en del av det vi tillsammans åstadkommit under året. Vi ser till så att högre och rättvisare pensioner finns högt på agendan, att samhället inte exkluderar de som saknar digitala färdigheter och att kompetenskraven i äldreomsorgen höjs. Vi avslöjar ålderism, granskar läkemedelsbehandlingen av äldre och ställer krav på fler och passande bostäder för seniorer. Vi ryter till emot ovaccinerad omsorgspersonal och offentliga aktörer som inte likabehandlar invånarna i landet. Vi både träffar och påverkar lokala politiker, riksdags- och regeringsföreträdare samt myndigheters beslut genom möten, dialog och mediasynlighet.

Allt detta och mycket mer ska vi fortsätta med år 2022. Men nu ska vi allihop först ha en skön och avkopplande julledighet. Jag vill rikta ett stort tack för alla era insatser under det gångna året och önska alla medlemmar, förtroendevalda och anställda på förbundskansliet en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-12-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas