Redaktionen | Ordförande

Vi kan alla förebygga fallolyckor

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-12-16

Vintern är på ingång. Med den kommer inte bara vackra vinterlandskap utan också mörker, halka och snöskottning. Det finns definitivt anledning att höja ett varningens finger för fallskador som följd av vintervädret – att använda broddar när det är halt, sätta ispiggar på gåstavar för de som använder sådana och att vara försiktig och be om hjälp med snöskottning. Runt om i landet är ni också många som driver frågor gentemot kommunerna kring bättre utomhusbelysning och halkbekämpning.
Visste ni, halka och snö till trots, att den vanligaste platsen för fallolyckor är inomhus i hemmet? Och att fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest människor avlider, besöker akuten och hamnar på sjukhus? Men vi kan göra en hel del på egen hand för att förebygga fallolyckor. Det handlar framförallt om att äta klokt, att motionera, ha koll på medicinerna och att tänka smart i hemmiljön.

Visste ni, halka och snö till trots, att den vanligaste platsen för fallolyckor är inomhus i hemmet?

Näringsrik mat med högt proteininnehåll och att hålla sig fysiskt aktiv gör oss friskare och förbättrar muskelstyrkan, det minskar risken för fallolyckor
Fråga din läkare eller på apoteket hur dina mediciner fungerar både var för sig och i kombination med varandra, vissa mediciner ökar risken att falla
Ta bort mattor och sladdar samt höga trösklar hemma, be om hjälp med gardiner och lampbyten, ha halkskydd i badrummet och se till att ha bra belysning
På SPF Seniorernas webbsida och i vår webbutik finns broschyrer och tips på hur vi alla kan förebygga risken för fall genom att tänka på mat, motion, medicinkoll och hemmiljön.
Vid årsskiftet sker flera förändringar som berör seniorers ekonomi. Skatten sänks för de med pensioner på drygt 17 000 kronor i månaden eller högre som trots detta fortfarande betalar högre skatt än löntagare.

Den inkomstrelaterade pensionen höjs med 2,1 procent. För en pensionär med en pension på 12 000 kronor blir det cirka 250 kronor mer innan skatt. Grundskyddet – garantipension och bostadstillägg – förstärks också. Däremot görs inget för att förstärka den inkomstrelaterade pensionen. Det måste vara självklart att det i pensionskuvertet ska löna sig att ha arbetat – denna fråga kommer vi att fortsätta driva år 2020 och jag hoppas att ni runt om i landet gör likadant!
Till sist vill jag passa på att tacka för era insatser det gånga året och önska alla medlemmar, förtroendevalda och anställda på förbundskansliet en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2019-12-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas