Redaktionen | Förbundsordförande

Vi kan inte slå oss till ro

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-05-20

I ett samhälle som ständigt utvecklas och möter nya utmaningar är det livslånga lärandet en grundpelare. Det ligger i allas intresse att vi är välinformerade och uppdaterade. Det stärker demokratin.
SPF Seniorerna är en viktig part i detta framtidsarbete, utan organisationer och föreningars delaktighet blir demokratin kantstött och fler blir utanför.
Då krävs att det offentliga och särskilt kommunerna är ett laboratorium för att utveckla delaktighet och kunskap för alla. Detta för att kunna ge den välfärd, trygghet och upprätthålla den delaktighet som medborgarna har rätt till.

 

Vi seniorer både kan och vill vara med i den digitala utvecklingen och vi lär oss gärna mer. Samtidigt ska kommas ihåg de som inte är särskilt digitala och allas rätt att delta i samhällslivet. Ofta saknas såväl enklare digitala vägar som traditionella alternativ. Digitala tjänster och verktyg behöver bli mer användarvänliga. Och det behövs mer stöd och en mer välkomnande inställning från samhällets olika aktörer.
Gör en insats och ställ frågor i din kommun: hur tänker man kring digital inkludering, har man digitala fixartjänster, finns DigidelCenter eller utbildningsmöjligheter för de som önskar, hur kan service och tjänster utformas med användarna i fokus?
Under förra året blottlades många av de brister i äldreomsorgen vi länge påtalat. En statlig utredning om en äldreomsorgslag har sedan tillsatts men sen har frågan hamnat i skymundan. Det betyder att vi inte kan slå oss till ro. Tvärtom måste vi i SPF Seniorerna fortsätta att agera blåslampa för en bättre äldreomsorg.

En kommun, en region, ett land behöver sina medborgare. De kommunala pensionärsråden är viktiga arenor. Vi kan göra skillnad och fylla tomrum i diskussioner och debatter om hur äldreomsorg, boende, offentlig service och sjukvård ska förbättras.
Ta initiativ i pensionsråden och kräv svar om omsorgen! Hur planerar kommunen och vad görs på kort och lång sikt, vilka är visionerna, används de utökade statliga medlen för högre kompetens? Från förbundets sida påtalar vi behovet av högre medicinsk kompetens och att det saknas en definition av vad äldreomsorg ska innefatta. Oavsett var i landet det sker och vad vi argumenterar för eller emot, så gör vårt arbete skillnad för äldreomsorgen.
Vi har mycket erfarenhet och kunskap efter ett långt yrkesliv. Vi vill vara med och forma framtidens samhälle. Kunskap och erfarenhet ger makt. Den makten ska vi använda till att försvara det bräckligaste vi har i mänsklig samlevnad – respekten för allas lika värde, respekten för varje människas rätt att leva fri hela livet.

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2021-05-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas