Vi vill bestämma själva hela livet
Redaktionen | Ordförande
Foto: Tomas Södergren

Vi vill bestämma själva hela livet

Publicerad 2015-03-04

I sin ledare i det senaste numret av Veteranen skriver Christina Rogestam, ordförande i SPF Seniorerna följande:

Pensionärsråden i kommuner och landsting ger oss i SPF Seniorerna stora möjligheter att påverka livssituationen för seniorer runt om i landet. Råden finns inte överallt och de fungerar väldigt olika, men det är viktigt att utnyttja alla möjligheter att föra fram våra åsikter. Förbundsstyrelsen arbetar också i kontakter med regeringen för att få till en lag som tvingar kommunerna att ha ett pensionärsråd. Politikerna måste börja lyssna på oss äldre och ta fram bra lösningar för oss när det gäller vård och omsorg, bostäder med mera.
Att få förtroende av föreningen att representera SPF Seniorerna i rådet är därför ett mycket hedrande uppdrag som kräver sin kvinna/man. Att vara påläst och ta upp frågor tidigt i processen är en god början. Då är det större chans att vi får gehör för våra åsikter. En studiecirkel eller annan grupp inom föreningen som representanterna kan diskutera med är också viktigt. Det är de många seniorernas erfarenheter och krav på hemtjänstens kvalitet, köerna till särskilt boende, färdtjänsten med mera som ska lyftas fram. Och sen som ett självklart inslag – rapporter till styrelsen och medlemmar om vad som hänt (eller inte hänt) på rådsmötena.

Under februari och mars genomför förbundet sex konferenser runt om i landet för att inspirera våra representanter i pensionsråden. Där tar vi upp hur man förbereder sig och arbetar i råden för att få resultat och dessutom går vi igenom våra krav på vård och omsorg och boende för äldre. Det är spännande att möta så många engagerade medlemmar som arbetar hårt för att tillsammans med kommun- och landstingspolitikerna få till bra lösningar för det växande antalet pensionärer.

En annan viktig fråga är att vi gemensamt försöker få till ett skifte i debatten om vård och omsorg. Fokus för oss är kvaliteten och att vi har möjlighet att påverka, inte eventuella vinster. Vi seniorer har gjort många viktiga val i livet och klarat av det. Då är det inte rimligt att omyndigförklara oss bara för att vi behöver omsorg. För den som behöver hemtjänst eller lever på ett särskilt boende är det att och hur det fungerar som är viktigt – kontinuitet bland personalen, matkvalitet, bra bemötande och så vidare. Om det är kommunen eller en privat utförare är ointressant så länge det fungerar. Och när det inte gör det vill vi kunna välja någon annan utförare av tjänsterna.

»Hur får man valfriheten att fungera bättre?« var också temat för ett seminarium förbundet genomförde för några veckor sedan. Spänstiga inlägg, spännande diskussioner. Kolla gärna på webben.
Oavsett ålder är vi individer, med egen vilja och egna önskemål. Äldreomsorgen är till för oss och inte för dem som arbetar inom den eller driver verksamheten. Det rimliga är då att fokusera på äldres önskemål och det vi tycker är viktigast. För oss pensionärer är välbefinnande, kvalitet och tjänsternas innehåll det väsentliga. Vår rätt att själva eller genom anhöriga ta eget ansvar så länge vi orkar måste finnas kvar och stärkas!

Christina Rogestam
Ordförande i SPF seniorerna

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas