Redaktionen | Förbundsordförande

”Vi vill ha goda levnadsvillkor – inte skäliga”

Christina Rogestam
Publicerad 2017-01-25

God fortsättning! Det är en nödvändig önskan till varandra i början av detta år som ser ut att komma att rymma så mycket osäkerhet. Trump har svurits in som president i USA och premiärminister May är redo att trycka på knappen för att starta Storbritanniens förhandlingar om utträde ur EU. Frankrike och Tyskland gör sig redo för val, medan Ryssland vakar över oss alla via cyberspace.

Nu gäller det mer än vanligt att plocka fram optimismen och se möjligheter. Det har börjat röra på sig i flera av de frågor som är viktiga för oss inom äldrepolitiken. Och SPF Seniorerna ska fortsätta att rulla bollarna i rätt riktning.

Före helgerna aviserade statsminister Löfven att det ska göras en översyn av grundskyddet i pensionssystemet, det vill säga garantipensionen och bostadstillägget. Bra och nödvändigt, men det får inte dra ut på tiden. Bostadstillägget är en åtgärd som snabbt kan ändras genom ett beslut i riksdagen, men läggs det in i en utredning kan det ta 2-3 år innan en ändring kommer. SPF Seniorerna kommer att fortsätta arbeta för en tidigare höjning av kostnadstaket.

Ta bort den högre skatten på pensioner inför 2018.

Regeringen har i drygt ett halvår förhandlat med sig själv om direktiven till en översyn av socialtjänstlagen. SPF Seniorerna trycker på för att få med en ändring från ”rätt till skälig levnadsnivå” till ”rätt till goda levnadsvillkor” också för oss äldre. En sådan ändring i lagtexten skulle ställa högre krav på kommunerna att ordna platser på särskilda boenden, ha en väl fungerande hemtjänst och inte minst viktigt – hålla god kvalitet på maten som serveras.

Under 2016 lyftes kravet om att kunna leva på sin pension allt starkare av pensionärsorganisationerna. Det blev allt tydligare, också för ansvariga politiker, att den pension många äldre tvingas leva på inte är värdig ett välfärdssamhälle. Pensionssystemet är underfinansierat och måste ses över i sin helhet. SPF Seniorerna fortsätter påverkansarbetet. Droppen som urholkar stenen.
Skatten på pension över 10 000 kr är fortfarande högre än på löneinkomster på samma nivåer. SPF Seniorerna fortsätter att kräva att skattesatsen ska vara densamma oavsett om den enskilde lever på lön eller pension. Vårt krav på partierna: Ta bort den högre skatten på pensioner inför 2018.

Det måste till nya bostäder runt om i landet. Genom att satsa på lämpliga bostäder för seniorer, tillgängliga, nära service och kollektivtrafik, får man igång en flyttkedja som friställer villor och lägenheter lämpliga för barnfamiljer och ungdomar. SPF Seniorerna i pensionärsråden trycker på.
SPF Seniorerna jobbar över hela landet för att få viktiga frågor för seniorer och äldre prioriterade i partiernas program och för att få fler seniorer högt upp på partiernas valsedlar inför valet 2018.

 

Tillsammans kommer vi att göra skillnad!

Christina Rogestam
Publicerad 2017-01-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas