Redaktionen | Förbundsordförande

”Vi vill se en folkhälsokampanj”

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-04-05

För några veckor sedan kom grundskyddsutredningen med förslag till att förbättra pensionssystemets grundskydd; det som består av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Det är givetvis positivt med förbättringarna som föreslås för de pensionärer som har det allra sämst ställt. Samtidigt blir det så att när politikerna väljer att enbart justera upp grundskyddet, minskar det vi kallar för respektavståndet mellan den som har arbetat ett helt yrkesliv och den som inte har arbetat.

Jag menar att det är fullständigt orimligt – för att inte säga fullständigt orättvist – att pensionären som har slitit i 40 år ska få samma disponibla inkomst som garantipensionären. Förslagen i utredningen visar bara att vi står inför ett ofrånkomligt faktum att hela pensionssystemet behöver göras om. Annars kommer inte bara pensionärerna utan också hela svenska folket att helt tappa tilltron till ett system som enbart fokuserar på att vara finansiellt stabilt för staten, samtidigt som det skapar nya generationer av fattigpensionärer.

Vi har säkert alla träffat på kvinnan som på äldre dar blivit trött och tappat lusten till sina tidigare intressen. Vi har förmodligen också träffat på den gamle mannen som blivit sur och tvär och inte vill träffa folk. Ofta misstolkas beteenden hos äldre som en fysisk sjukdom eller begynnande demens – men i många fall handlar det om människor som är deprimerade.

Depression är inte bara svårt att upptäcka – det är också en tabubelagd fråga.

Ungefär var tionde äldre, eller 200 000 personer, i Sverige lider av en depression. Flera hundratusen äldre har en ensamhetsproblematik, där de känner oro och ångest. Antalet självmord ligger idag 40 procent högre för män över 85 år än för de yngre männen. Detta är ett stort folkhälsoproblem som vi pratar alldeles för lite om. Depression är inte bara svårt att upptäcka – det är också en tabubelagd fråga.

SPF Seniorerna vill nu uppmärksamma både beslutsfattare och svenska folket på ett stort samhällsproblem, där vi kräver att det görs en nationell satsning på äldres psykiska ohälsa. Vi vill se en folkhälsokampanj om äldres depressionssjukdomar och kompetenshöjande åtgärder för personalen inom vård och omsorg för att kunna upptäcka och behandla tidiga tecken på psykisk ohälsa. Vi vill också att det satsas ordentligt på forskning om äldres psykiska hälsa – inte minst för att få fram behandlingsmetoder som är anpassade för äldre.

I skrivande stund känns det bra att kunna berätta om ett klokt beslut från politikerna, nämligen att regeringen har beslutat att införa en påbyggnadsbonus som i första hand är riktad till hus som saknar hiss. Detta skapar förutsättningar att få fler tillgängliga bostäder – inte minst fler bostäder för oss seniorer att åldras i. Jag är oerhört glad över att det påverkansarbete som förbundet har drivit tillsammans med andra aktörer har gett resultat. Det kan vi tillsammans vara stolta över!

Eva Eriksson, ordförande i SPF seniorerna

Eva Eriksson SPF Seniorerna
Publicerad 2018-04-05
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas