Val 2014

”Vinsten får aldrig vara avgörande”

Socialdemokraterna vill se långsiktigt ägande inom omsorgen, men inte sätta någon gräns på hur stora vinsterna får vara.

Publicerad 2014-05-25

Finansminister Anders Borg (M) har fått möjlighet att ge sin syn på vinster i välfärden och hur långsiktigt ägandet bör vara, men har trots flera påstötningar från Veteranen valt att inte svara.
Carin Jämtin, Socialdemokraternas partisekreterare, gör klart att vinstintresset aldrig får vara avgörande vid en företagsetablering inom äldreomsorgen.
Syftet ska vara bra omsorg. Däremot vill hon inte sätta ett procenttal för hur stor vinst vinstdrivande företag ska få ta ut.
– Ett procenttal är för fyrkantigt, det kan man komma runt på andra sätt som höga löner. Vi vill skriva in en syftesparagraf, säger hon.
Ägandet ska vara långsiktigt, minst tio år. När ägarbyten sker ofta blir verksamheten ryckig, anser Carin Jämtin.

Kvalitet ska gå före vinst

Händelserna på Koppargården lyfte upp frågan om vinster i välfärden på den politiska dagordningen. De flesta riksdagspartier säger idag att kvalitet ska gå före vinst, men få vill ändå förbjuda vinster i välfärden. Konsekvensen av ett vinstförbud är nämligen svår att överblicka, det kan göra det svårt för småföretag att stanna kvar i branschen. Det är endast Västerpartiet som är för ett förbud. Förmodligen får vi se stramare tyglar i form av tuffare upphandlingskrav och starkare kontrollmekanismer.
Köpet av vårdbolagskoncernerna finansieras till 90 procent av lån. Genom att effektivisera verksamheten lyckas vårdbolagskoncernerna dra in pengar som täcker skuldräntor, amorteringar på lån och höjda vd-löner. Precis som många andra svenska bolag betalar de ingen bolagsskatt. Efter några år säljer ägarna bolagen och räknar då hem vinsten som hamnar i ett skatteparadis.

Får de äldre en bättre omsorg?

Dessvärre talar förvånansvärt få riksdagspolitiker om kvalitetens innehåll. Ingen lyckas eller vill klä det i ord, inte ens inom forskningen tycks man kunna ringa in det.
Vad är en rimlig nivå i bemanning, utbildningsgrad hos personalen, vilken tid och omtanke ska ägnas åt de gamla och hur ska detta vägas mot kraven på effektivitet, lönsamhet och vd:ns lön? Ska vi nöja oss med att 40 procent av våra äldre på äldreboenden upplever att de inte har bra möjligheter till utomhusvistelse och sociala aktiviteter? Enligt de fåtal undersökningar som gjorts är skillnaden i kvalitet mellan kommunala och privata utförare liten.
Ytterst är det kommunerna som sätter villkoren för bemanning och kvalitet genom upphandlingarna. Riskkapitalbolagen har rättat sig efter det, effektiviserat verksamheten och höjt vd-löner och betalat räntor och amorteringar, men däremot har de inte höjt personaltätheten. På sikt tjänar ägarna stora pengar när de säljer bolaget, men frågan är om de äldre har fått en bättre omsorg?

Text Peter Söderlund
Research Peter Söderlund Åsa Ohlsson

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas