Personligt | LT

Ålderism i sin inskränkta otidsenliga skepnad

När jag frågade varför min hemförsäkring har blivit dyrare fick jag svaret: ”det beror på att du har fyllt 70 år och när du fyller 80 kommer försäkringen att stiga procentuellt ännu mer.”

Publicerad 2011-09-05

Dyrare hemförsäkring för att du fyllt 70? Slutade min fasta anestesisjukskötersketjänst 2007. Har för den skull inte upphört arbeta; vikarierar mycket och tar ofta hand om barnbarnen särskilt om de är sjuka så det blir inte några ”sjukt barn-dagar-frånvaro för föräldrarna. Mycket trevligt att kunna förena nytta med nöje!
Hus och trädgård får nu också den uppmärksamhet som inte hanns med under tidigare år med förvärvsarbete, barn och hushållsarbete. Som för de flesta pensionerade husägare förmodligen.
Har just grävt det drygt 70 cm djupa och ca 50m långa dräneringsdiket runt huset. Köpt dräneringsslang och lejt bort anläggandet av slangen samt grävningen för dagvattenavloppet ner till gatan.

Var bortrest en del i somras och i samband därmed kom fakturan på hemförsäkringen från Länsförsäkringar. Några kronor varje år brukar den stiga men nu hade beloppet för ett år ökat från 2518,00 kronor (2010) till 3338,00 kronor (2011) En ökning med 820,00 kronor = drygt 32 % påslag.
Vid hemkomsten kontaktade jag Länsförsäkringar för att reda ut orsaken till det hutlösa påslaget. Damen som svarade på telefonsamtalet var lika frågande som jag till orsaken och kontaktade sin chef, återkom med beskedet att ”det beror på att du har fyllt 70 år och när du fyller 80 kommer försäkringen att stiga procentuellt ännu mer.”

Det är svårt att beskriva hur kränkt man känner sig. Skall omgivningen försöka tvinga in mig i någon sorts onaturlig konstruerad åldersfålla? Vad har min födelsedag med försäkringsbeloppet att göra??
Den vänliga damen tyckte själv att det var ett konstigt argument och bad mig vänta igen; hon ville tala med en annan chef. Damen återkom med beskedet att ” även denna senare chef tycker att det är ett underligt argument som den högre chefen gav, men han är upptagen just nu så vi ber honom ringa dig senare.”
Det gjorde denne (Jerry Karlsson?) och talade om att” när man är gammal sköter man inte om sitt hus och då förfaller det ”. Det hade han statistik på. Jag frågade var i försäkringsavtalet detta står och när Länsförsäkringars styrelse tagit detta beslut. ”Det är något som styrelsen inte har med att göra, det beslutar vi, men eftersom du varit mångårig kund kan vi erbjuda dig 10% på försäkringen” svarade han. Det avböjde jag naturligtvis.

Kom att tänka på vad som hänt just på denna lilla gata under åren jag bott här.
Bl.a.: En brand i fläkttrumman så att köket blev förstört; småbarnsmamma glömde smöret i kastrullen när ena barnet kom in och var upprört.
En småbarnsfamilj hade grillat på altanen och kolen satte på natten eld på hela huset.
Trött småbarnsmamma somnade ifrån mat i kastrull på spisen. Vaknade av rökutvecklingen.
Allt engagerade naturligtvis något försäkringsbolag men inte berodde det på någons ålder.

L T

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas