Det finns inget generationskrig!
Åsikter | Jarl Strömbäck
Unga och gamla drabbas båda av dagens pensionssystem. Foto Colourbox.

Det finns inget generationskrig!

De som jobbar idag får i värsta fall klara sig på motsvarande 40% av sin lön vid pension. Är det denna utveckling en yngre generation vill hylla och se fram emot?

Publicerad 2013-03-21

För en tid sedan kunde vi som tittar på TV, se en ung man och tillika ordförande i kristdemokraternas ungdomsförbund, Aron Modig läxa upp en betydligt äldre herre, nämligen Sveriges Pensionärsförbunds ordförande Karl-Erik Olsson. Kanske ville den unge KDU-aren leva upp till namnet modig. Men särskilt klokt blir det inte när berättigade synpunkter i hans mun förvandlas till en kamp mellan generationerna. Inte blir det bättre heller, av att diverse ledarskribenter bevisar sin dåliga påläsning genom uttrycka sig på liknande sätt.

 

De flesta som arbetar har väl vid det här laget fått sina rosa brev med prognoser för pensionsutfallet när det en gång i framtiden blir aktuellt. Den som idag går i pension efter ca 40 år i arbetslivet, får ca 55% av tidigare lön efter skatt, ur inkomstpensionen. Den prognos som nu ligger, visar på att den andelen kommer att sjunka, kanske så lågt som till 40% av tidigare lön om utvecklingen tillåts fortsätta. Är det den utvecklingen en yngre generation vill hylla och se fram emot.

 

1990-talets pensionsreform byggde i väsentlig del på falska argument. ATP-systemet var inte fallfärdigt, men det behövde reformeras. ATP-systemet byggdes aldrig upp för att ta smällarna av en alltmer svällande förtidspensionering, något som egentligen var sociala kostnader, inte relaterade till ATP-s grunder. Det var på falska grunder, man använde sociala kostnader för att motivera plundringen av ATP-fonderna, och överföringen av de 258 miljarderna till statskassan.

 

På arbetsmarknaden ser vi en utveckling som går mot alltmer av fria yrken och osäkra anställningsformer. Det finns fördelar med det också, men det innebär på sikt att facken kommer att försvagas. Alltmer av ansvaret för pensionerna kommer att flyttas från det kollektiva sparandet i facken, till den egna individen.
I dagsläget meddelas att kronfogden får alltfler äldre som inte klarar sin ekonomi, sina basala behov. En mycket stor grupp av dagens pensionärer lever på ca 10.000 kr/månad, inklusive bostadsbidrag. Den pensionen ger ingen guldkant på tillvaron.

 

De flesta ur en äldre generation, önskar nog barn och barnbarn, en pension man kan leva på när den dagen kommer för dem. Kampen för en rimlig pension handlar inte primärt och endast om dagens pensionärer. Den handlar i än högre grad om den äldre generationens barn- och barnbarn, och den framtid de kommer att möta.

Jarl Strömbäck
Distriktsordförande
SPF Västernorrland

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas