Nyheter

Generations-debatten: ”Vi har fött och klätt dagens föräldrar”

Arbetsmarknaden måste reformeras och pensionsåldern höjas. Annars får vi höja avgifterna. Detta grundläggande dilemma går det inte att prata bort. Det skriver SPFs förbundsordförande Karl Erik Olsson i en debattartikel i GöteborgsPosten.

Publicerad 2013-02-18

SPF-basen kräver att samhället omedelbart ändrar diskriminerande regler så att det sociala skyddsnätet i form av arbetslöshetsersättning, förtidspension och sjukersättningen, inte upphör att gälla vid 65 års ålder.

Dagens pensionssystem innebär att de som nu är nära pensionsåldern måste kunna arbeta något år längre för att få en dräglig pension.

– Vi måste börja ta i den frågan.

PPM en perifer fråga
Det vore att ta i det stora problemet. Mot den bakgrunden blir den senaste tidens intensiva debatt om förändringar i själva pensionssystemet egentligen ett mindre problem:

– I detta perspektiv blir frågan om inskränkning eller avskaffande av PPM en viktig men ändå perifer fråga. Viktig för att den lättar trycket på pensionssystemets finanser i dag, perifer för att den inte kan ersätta långsiktiga strukturella insatser.

Två fronter mot pensionärerna
Mot pensionärsorganisationernas förslag att skrota PPM har rests två frontställningar:

•    Att individen skulle gå miste om sitt intjänade PPM-sparande
•    Att dagens pensionärer skulle få bättre pensioner på morgondagens pensionärers bekostnad

Karl Erik Olsson försöker rensa upp i de båda tankegångarna:

– Ingen skall förlora något av de tillgångar som man hittills har skapat. De pengar som finns sparat på individuella PPM-konton kan ingen röra.

Alla kommande avgifter ska avsättas till den andra delen av pensionerna, alltså till det som kallas för inkomstpension, poängterar Karl Erik Olsson.

– Alla pengar finns alltså kvar, alla ger pensionsrätt.

Inget generationskrig
Den andra flanken, som bland andra Aron Modig, KDU:s ordförande, och Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M) representerar, anklagar SPF och de övriga pensionärsorganisationerna för en generationsegoism.

– Var förvissade om att vi äldre känner omsorg om och ansvar för våra barn och barnbarn. Det är ju faktiskt vi som fött och klätt dem som i dag är föräldrar och vi känner en stor glädje när vi ser nya generationer växa upp och vi vill medverka till att de får de bästa förutsättningar i livet, skriver Karl Erik Olsson.

Mild tillrättavisning
Mellan raderna ses SPF-ledaren tillrättavisa de heta generationskritikerna:

– Det är bra med en öppen debatt, men det är också viktigt att vi utvecklar förtroende och samverkan mellan generationerna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Hela artikel

Läs hela debattartikeln här.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas