Hörselombud finns, varför inte synombud?
Åsikter | Vega Skårberg, Göteborg
Foto: Colourbox

Hörselombud finns, varför inte synombud?

Publicerad 2013-01-28

Många av SPFs lokalföreningar och distrikt har hörselombud. När det gäller synen saknas oftast motsvarande förtroendeuppdrag. Varför detta, trots att nedsatt syn är en synnerligen vanlig funktionsnedsättning bland äldre?  Därmed signalerar SPF, att synen ej är en lika  viktig och intressant fysisk del som hörseln, bland våra 5 sinnesfunktioner. Ett synombud kan sprida lika värdefull information till berörda medlemmar, som dagens hörselombud förmedlar till sin målgrupp. Bättring efterlyses!

Vega Skårberg
Göteborg

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas