Var är äldrefrågorna i valrörelsen?
Foto Getty Images
Krönikor | valrörelsen

Var är äldrefrågorna i valrörelsen?

Hej, politiker och journalister! Var är äldrefrågorna i valrörelsen? Längre ner bjuder jag på några konkreta och viktiga frågor som ni kan ta upp eftersom ni verkar ha glömt dem.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-08-22

Drygt 28 procent av de röstberättigade är 65 år och äldre. Ändå existerar knappt specifika frågor om äldre när partiledarna debatterar eller när journalisterna ställer frågor.

Här vill jag understryka att många av de frågor som tas upp i valrörelsen engagerar och rör även seniorer. Lag och ordning, klimatet, skolan samt för att inte tala om sjukvården och välfärden med mera.

Samma sak med kriget i Ukraina, den höga inflationen och de höga elpriserna.

Det betyder dock inte att konkreta frågor som rör 2,3 miljoner människor, så många är 65-plussarna, måste gömmas undan.

Så vad saknas då? Det är mycket men jag bjuder på flera exempel.

65-plussare har bara rätt till skälig levnadsnivå

Är du över 65 år säger socialtjänstlagen att ”den enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå”.
När det gäller stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) säger socialtjänstlagen att ”den enskilde genom denna lag ska tillförsäkras goda levnadsvillkor.
Det är precis så knasigt som det låter. Det innebär att om du till exempel får en stroke innan 65 års ålder har du rätt till stöd och rehabilitering som ger dig ”goda levnadsvillkor” Om du istället får en stroke efter 65-årsdagen har du rätt till en ”skälig levnadsnivå”. I praktiken innebär det färre insatser och mindre stöd

Äldreomsorgen

ALLA vet att det är svårt att rekrytera kompetent personal till äldreomsorgen och ALLA vet att behovet kommer att öka dramatiskt i och med att befolkningen blir äldre och äldre. När de stora barnkullarna från 1940-talet blir över 80 år kommer den andelen av befolkningen att ha ökat med 50 procent fram till 2028, från ungefär en halv miljon till 775 000 80-plussare. Att detta inte diskuteras mer är obegripligt.

Riksdagen

Om vi utgår från valresultatet 2018 kommer elva personer över 65 år att komma in i riksdagen efter årets val. Elva personer av 349 ledamöter. Det är 3,2 procent. Självklart kan personer under 65 år fatta bra beslut om äldre men det säger sig självt att om äldres erfarenheter och kompetens saknas så blir besluten inte lika välgrundande.

Pensionerna

Närmare en miljon av landets 2,3 miljoner pensionärer får nu ta del av ett skattefinansierat grundskydd som är tänkt för personer med låg eller ingen inkomstgrundad pension. Det betyder att nästan hälften av pensionärerna ses som fattigpensionärer. Det visar vilka brister dagens pensionssystem har och istället för att ta tag i de bristerna på allvar har partierna under våren tävlat om vem som kan kasta in mest pengar för en lösning som inte är hållbar på sikt. Det är i och för sig ganska typiskt för ett valår.

Boendet

Det byggs alldeles för få seniorbostäder och många av de som byggs är alldeles för dyra. Precis som med äldreomsorgen är det här en tickande bomb med den kraftiga befolkningsökningen bland äldre. Enligt SCB är 60-plussarna den grupp i Sverige som procentuellt sett ökar snabbare än befolkningen i sin helhet. I dagsläget är 2,6 miljoner människor över 60 år. Om tio år beräknas den siffran vara fler än tre miljoner. Politikerna vet om även detta och att det inte får större utrymme i debatten är också obegripligt.

Digitalisering och kontanter

Det är egentligen två olika saker men poängen är att hundratusentals människor i Sverige lever i digitalt utanförskap. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och det är självklart att det är bra ligga i framkant. Många saker blir mycket enklare tack vare digitaliseringen och den utvecklingen är här för att stanna. Men varför lämna dem som av olika anledningar inte har smartphone eller bank-ID utanför? Många har inte råd, många kan inte, många vill inte. De har plötsligt fått det betydligare svårare att klara av det vardagliga livet. Visste ni att flera seniorer undviker att åka till vissa affärer eller möten med andra för att de inte kan ladda ner den mobilapp som krävs för att kunna parkera? Eller att många äldre drar sig för att kontakta sjukvården eftersom det har blivit så krångligt när så mycket är digitalt?

Till journalister och politiker: Om ni vill veta mer kan ni höra av er till mig.

Jan Hagberg
Publicerad 2022-08-22
Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas