Lokalresorna borde vara gratis för alla pensionärer
Åsikter | Tyck! | Gun Sjöbom
Foto: Colourbox

Lokalresorna borde vara gratis för alla pensionärer

I flera orter erbjuder man gratis lokalresor för pensionärer. Där värnar man om de äldres möjligheter att vara en del av samhället. Man vet också att aktiva seniorer håller sig friska längre. Att åka gratis lokalt vore en investering i såväl samhället i stort som inom friskvård samt ur mänsklig aspekt.

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-06-13

Vad har man bortsett ifrån om man höjer priset på månadskortet för Stockholms lokaltrafik, mest för pensionärer. Det strider mot såväl humanitet, jämställdhet som ekonomisk rättvisa! En hel del seniorer har mycket låg pension. En 50-lapp i månaden motsvarar för många äldre den absoluta gränsen för möjligt sparande! Där rök den i ett nafs liksom den ringa möjliga reservmarginalen till sparande. I flera orter erbjuder man gratis lokalresor för pensionärer. Där värnar man om de äldres möjligheter att vara en del av samhället. De kan nyttja lokaltrafiken obegränsat och ta del av kulturområden och annat och skaffar sig därmed sociala kontaktnät. Man vet också att aktiva seniorer håller sig friska längre. Att åka gratis lokalt vore en investering i såväl samhället i stort som inom friskvård samt ur mänsklig aspekt.

SPF måste reagera och agera som förbund mot eventuella prishöjningar, och driva kravet att lokalresorna ska vara gratis för alla pensionärer!

Gun Sjöbom
Pensionär

Tidningen Senioren
Publicerad 2016-06-13
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas