Därför är kvinnors pension lägre
Foto: Colourbox
Nyheter | Pensioner

Därför är kvinnors pension lägre

Lägre lön och kortare arbetstid gör kvinnors pension lägre än männens. Det visar Pensionsmyndigheten i en ny rapport.

Jan Arleij
Publicerad 2018-12-07

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen granskat på djupet vad som bidrar till gapet mellan kvinnors och mäns inkomstpensioner.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns inkomst- och tilläggspensioner har dock minskat, från 50 procent 2013 till 29 procent 2017.

Generationsfråga

Minskningen är främst resultatet av att yngre generationer kvinnor har förvärvsarbetat i högre utsträckning än tidigare generationer kvinnor.

– Allt eftersom de äldre kvinnorna i pensionärsgruppen faller ifrån och ersätts av yngre minskar skillnaden i inkomstpension mellan kvinnor och män. Storleken i skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomstpensioner är alltså i hög grad en generationsfråga, understryker Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Når inte upp

Men äldre kvinnor har mycket långt upp till mäns intjänande till den framtida pensionen. I snitt tjänade kvinnor födda 1944-1948 in 19 procent mindre per år till pensionen, jämfört med män.

Allra störst skillnad i intjäning mellan kvinnor och män syns under de så kallade småbarnsåren.

Om rapporten

Pensionsmyndigheten har i rapporten ”Varför får kvinnor och män olika mycket i inkomstpension?” studerat skillnaderna i inkomstpension mellan män och kvinnor.

Rapporten granskar årskullar födda 1944 – 1948 fram till och med 2017, då i åldrarna 69 till 73 år.

 

Dölj faktaruta

Intjäningen skiljer sig trots att kvinnor har tjänat in till pensionen lika länge som män, i snitt cirka 42 år. Kvinnor och män började dessutom jobba ungefär samtidigt och de gick i pension i ungefär samma ålder.

Lägre lön

Det är deltid och lägre lön som ger kvinnor den lägre pensionen, enligt rapporten.
Ett problem som inte försvinner med den yngre generationen.

– Det finns två komponenter som samverkar för att pensionsgapet finns kvar även för framtida pensionärer. Lägre löner i yrken där kvinnor är överrepresenterade och mer deltidsarbete ger dem lägre pensionsgrundande inkomst, säger Inger Johannisson som är analytiker på Pensionsmyndigheten och en av tre författare till rapporten.

Skillnad består

Det allmänna pensionssystemets inkomstgrundade del bygger på att pensionens storlek beror på hur stor livsinkomst individen har haft och därmed på den avgift individen betalat till systemet. Under pensionstiden får pensionären tillbaka det han eller hon betalat in.

– I ett sådant system blir månadspensionen lika stor för män och kvinnor endast om män och kvinnor i genomsnitt har samma livsinkomst, det vill säga lika mycket betald arbetstid, både i lön och arbetade timmar, säger Inger Johannisson.

– Kvinnor missgynnas ekonomiskt av att de tar ett större ansvar för barn och obetalt hemarbete, medan män gynnas av att vara på jobbet istället. Kompenserande inslag, exempelvis pensionsrätt för barnår, utjämnar skillnaden. Men de tar inte bort hela skillnaden vid nuvarande beteende och påföljande inkomstskillnad.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2018-12-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas