Nytt hopp om höjda pensioner
Pensionsgruppen den historiska dagen: Martina Johansson (C), Ida Gabrielsson (V), Teresa Carvalho (S), Oscar Sjöstedt (SD), Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister (M), Anders Ygeman (S), Hans Eklind (KD), Jessica Rosencrantz (M), Mauricio Rojas (L) och Mats Berglund (MP). Foto: SVT
Ekonomi & Pension | pensionssystemet

Nytt hopp om höjda pensioner

Samtliga riksdagspartier har enats om att utreda avgiftsnivån för den allmänna pensionen. Man är också överens om att ta fram ett förslag på en ”gas” i pensionssystemet.

Jan Arleij
Publicerad 2024-04-25

De efterlängtade beskeden kom på en pressträff i riksdagshuset den 28 februari, ett datum som skriver svensk pensionshistoria.
Vid podiet stod representanter för den omskapade Pensionsgruppen, nu bestående av företrädare från riksdagens samtliga åtta partier, och nu beredda att gemensamt försöka ta pensionsfrågan framåt.
– Det är en stor och unik styrka att samtliga partier i riksdagen kan leverera på överenskommelsen från 2017, underströk äldre- och socialförsäkringsminister tillika Pensionsgruppens ordförande Anna Tenje (M) syftandes på den tidigare uppgörelsen från 2017 om att åstadkomma långsiktigt höjda och trygga pensioner.

Två utredningar kan därmed gå i gång.
* En statlig som får ett år på sig att göra en översyn av pensionsavgifterna
i det allmänna pensionssystemet.
* En arbetsgrupp inom regeringskansliet som under nio månader ska utreda hur överskottet i pensionssystemet kan hanteras.
SPF Seniorerna har länge argumenterat för att pensionsavgiften ska höjas.
Därför välkomnar förbundsordförande Eva Eriksson att politikerna äntligen agerar:
– Det är helt grundläggande för systemets legitimitet att det lönar sig att arbeta ihop sin pension, och det gör det dessvärre inte idag.
– Detta måste förändras och jag utgår ifrån att det också är målet med översynerna att vi inte bara i teorin utan också i plånboken ska ha ett pensionssystem som baseras på arbetsinsatser snarare än att vara ett bidragssystem.

Men beskedet om de båda utredningarna är trots allt bara en delseger. Det återstår att se om partierna kommer att nå hela vägen fram till ett beslut om en höjning av avgiften:
– Vi är överens om att göra en översyn av avgifterna och om de ligger på rätt nivå. Huruvida de ska höjas eller sänkas blir en senare fråga, säger Anna Tenje.
Även när det gäller gasen vill Anna Tenje ha stort svängrum. Hennes besked är att utredningen först ska göras – och därefter kan ledamöterna i Pensionsgruppen börja diskutera hur gasen ska hanteras.

Det är nu helt avgörande att politikerna inte stannar vid enstaka och separata utredningar, understryker Eva Eriksson.
– Pensionssystemet måste ses över i sin helhet och det måste kunna anpassas i takt med samhällsförändringar inom arbetsmarknad, trygghetssystem, bostadsmarknad och välfärdsystem.

Urstarkt system – men svaga pensioner

Pensionssystemet står starkt – i dagsläget är tillgångarna i systemet 13 procent högre än skulderna. Eller uttryckt i kronor: 1 300 miljarder.
Men pensionerna är ändå ofta svaga. Därför överväger politikerna att aktivera den så kallade gasen med uppgift att omvandla en del av systemets överskott till högre pensioner.
Överskottet att eventuellt dela ut är dock inte alla 1 300 miljarder utan 300 miljarder.
Sedan pensionssystemet sjösattes finns en broms som slår till i dåliga tider för att skydda systemet från att hamna på minus. Det inträffade också 2010, 2011 och 2014. Precis som bromsen slår till i dåliga tider så är det också rimligt med en gas för goda tider. Om detta är nu Pensionsgruppen enig.
En poäng med gasen är att den skulle kunna bli ett verktyg för att återupprätta åtminstone en del av det så kallade respektavståndet.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2024-04-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas